Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Azithromycin

 • Hjælper ved bakterielle infektioner
 • Antibiotikum
 • Færdiggør behandlingen
 • Må ikke bruges under graviditet/amning
 • Kan fås som tabletter eller pulver til suspension (drik)

Anbefalet dosering for gonorre er 4 tabletter x 500 mg, der skal tages på én gang
Anbefalet dosering for klamydia er 2 tabletter x 500 mg, der skal tages på én gang

Om Azithromycin

Azithromycin tilhører makrolidantibiotika. Antibiotika bruges til at behandle infektioner forårsaget af mikroorganismer såsom bakterier.

Azithromycin bruges til at behandle visse infektioner forårsaget af bakterier, der er følsomme over for dette lægemiddel, såsom:

Infektioner i luftvejene, halsen eller næsen (såsom bronkitis, lungebetændelse, halsbetændelse, ondt i halsen eller bihulebetændelse);
Øreinfektioner;
Milde til moderate infektioner i huden og subkutane væv, undtagen inficerede brandsår;
Infektioner i urinrøret (urethra) eller livmoderhalsen (cervix) forårsaget af Chlamydia trachomatis (bakterie).
Denne tekst er baseret på indlægssedlen til Azithromycin Actavis-tabletter. Dette lægemiddel fås også som pulver, som kan bruges til at fremstille Azithromycin suspension (drik).

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om korrekt brug? Kontakt da din læge eller apoteker.

Dosering Azithromycin-tabletter

 • Voksne og børn, der vejer 45 kg eller mere

500 mg én gang dagligt i tre dage med en samlet dosis på 1500 mg. Din læge kan dog også ordinere den samlede dosis på 1500 mg over en periode på 5 dage, med 500 mg på den første dag og derefter 250 mg på dag 2 til 5.
Ved infektioner i livmoderhalsen og urinrøret forårsaget af Chlamydia trachomatis.
En dosis på 1000 mg, der skal tages på én gang.

 • Børn og unge, der vejer mindre end 45 kg

Tabletterne anbefales ikke. Unge med en kropsvægt under 45 kg bør bruge azithromycin i en anden form og dosering.

 • Patienter med nyre- eller leverproblemer

Du bør fortælle din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer, da din læge muligvis skal justere dosis.

 • Dosering hos ældre

Den samme dosis som til voksne kan bruges til ældre.

Dosering Azithromycin Teva-pulver til suspension

 • Børn og unge med en kropsvægt over 45 kg, voksne og ældre

Den samlede dosis af azithromycin er 37,5 ml (1500 mg) fordelt over tre dage (12,5 ml (500 mg) én gang dagligt). Alternativt kan dosis fordeles over fem dage (12,5 ml (500 mg) som en enkelt dosis den første dag og derefter 6,25 ml (250 mg) én gang dagligt).
Dosis for betændelse i urinveje eller livmoderhals forårsaget af bakterien klamydia er 25 ml (1000 mg) i en enkelt dosis.

Behandling af bihulebetændelse er beregnet til voksne og børn over 16 år.

 • Børn og unge, der vejer mindre end 45 kg

For børn, der vejer 10 til 15 kg, skal azithromycin-suspension måles så nøjagtigt som muligt ved hjælp af den medfølgende doseringssprøjte. Til børn, der vejer mere end 15 kg, skal azithromycin-suspension indgives med doseringsskeen i henhold til skemaet i indlægssedlen.
Se indlægssedlerne til Azithromycin-tabletter og Azithromycin-pulver til suspension for flere oplysninger om doseringsvejledningerne. Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål.

Anvendelse

 • Tabletter: Tabletterne skal tages med et ½ glas vand. Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.
 • Opløsning: Få tilberedt suspensionen på apoteket eller følg instruktionerne i indlægssedlen. Azithromycin suspension bør indgives i en enkelt daglig dosis, med eller uden mad. Ryst flasken godt før suspensionen tages i brug. Dryp suspensionen i munden ved hjælp af doseringssprøjten. Følg hertil anvisningerne i indlægssedlen.

Kørsel

Når du kører bil eller betjener tunge maskiner, skal du tage højde for, at azithromycin kan forårsage svimmelhed.

For meget eller for lidt/stop med Azithromycin

Hvis du har taget for mange Azithromycin Actavis-tabletter, skal du straks kontakte din læge eller apoteker eller tage til det nærmeste hospital.

Hvis du glemmer at tage Azithromycin Actavis-tabletter, skal du gøre det så hurtigt som muligt. Men hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med din almindelige doseringsplan. Kontakt altid din læge eller apoteker, hvis du er i tvivl. Selvom du glemmer en dosis, skal du stadig tage alle tabletterne. Det betyder, at behandlingen varer en dag længere. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Stop aldrig selv behandlingen med Azithromycin, men kontakt din læge først. Hvis den ordinerede behandling ikke færdiggøres helt, er der en chance for, at infektionen kommer tilbage.

Hvornår det ikke må bruges

Azithromycin er ikke egnet til alle. Brug ikke denne antibiotikabehandling i følgende situationer:

 • Du er allergisk over for azithromycindihydrat, erythromycin eller over for et af antibiotikaene fra den såkaldte makrolidgruppe eller ketolidgruppe;
 • Du er allergisk over for et af hjælpestofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning".

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge om brugen af Azithromycin-tabletter i følgende situationer:

 • Hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer;
 • Hvis du har alvorlige hjerteproblemer eller problemer med din hjerterytme, såsom lang QT-syndrom (vist på et elektrokardiogram eller EKG);
 • Hvis du har for lidt kalium eller magnesium i blodet;
 • Hvis du får tegn på en anden infektion;
 • Hvis du også tager et ergotaminderivat såsom ergotamin (bruges til behandling af migræne), disse lægemidler bør ikke anvendes samtidig med azithromycin;
 • Hvis du lider af en muskelsvaghed kaldet myasthenia gravis;
 • Hvis du har neurologiske problemer (problemer med dit nervesystem) eller psykiske (psykiatriske) problemer.

Graviditet og amning

Der er utilstrækkelige data om brugen af azithromycin under graviditet. Brug derfor ikke Azithromycin under graviditet, medmindre din læge udtrykkeligt råder dig til det.

Azithromycin går delvist over i modermælken. Derfor bør Azithromycin ikke anvendes under amning.

Bruger du andre lægemidler?

Andre lægemidler kan interagere med Azithromycin. Fortæl derfor din læge eller apoteker, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

 • mavesyrehæmmere. Du skal tage Azithromycin Actavis mindst 1 time før eller 2 timer efter mavesyrehæmmere;
 • Ergotamin (bruges til behandling af migræne);
 • Warfarin eller lignende lægemidler (blodfortyndende midler);
 • Cisaprid (bruges til at behandle mavebesvær);
 • Terfenadin (bruges til behandling af høfeber);
 • Zidovudin eller nelfinavir (bruges til at behandle HIV-infektion);
 • Rifabutin (bruges til at behandle tuberkulose (TB));
 • Quinidin (bruges til at behandle hjerterytmeforstyrrelser);
 • Cyclosporin (bruges til at forhindre afstødning efter en organtransplantation);
 • Triazolam, midazolam (beroligende midler);
 • Alfentanil (et smertestillende middel, der f.eks. bruges under operation);
 • Theophyllin (bruges til luftvejsproblemer såsom astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL));
 • Digoxin (bruges til at behandle hjerteproblemer);
 • Astemizol (bruges til at behandle høfeber);
 • Pimozid (bruges til at behandle psykiatriske problemer).

En læge ved, om du kan kombinere dine lægemidler med Azithromycin. I indlægssedlen finder du flere oplysninger om dette emne.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Bivirkninger af Azithromycin-tabletter omfatter:

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Diarré, mavesmerter, kvalme, flatulens.

Almindelig (påvirker 1 til 10 personer ud af 100)

 • Mangel på appetit;
 • Svimmelhed;
 • Hovedpine;
 • Prikken eller følelsesløshed;
 • Ændringer i smags- og lugtesans;
 • Forværret syn;
 • Døvhed;
 • Opkastning, mavesmerter eller kramper, tab af appetit, fordøjelsesbesvær;
 • Udslæt og kløe;
 • Ledsmerter;
 • Træthed;
 • Ændring i antallet af hvide blodlegemer og koncentrationen af bikarbonat i blodet.

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 personer ud af 1.000 personer)

 • Trøske (candidiasis), en svampeinfektion;
 • Betændelse i skeden (vaginitis);
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer;
 • Angioødem (pludselig ophobning af væske i huden og slimhinderne, f.eks. hals eller tunge);
 • Åndedrætsbesvær og/eller kløe og udslæt, ofte som en allergisk reaktion;
 • Overfølsomhed;
 • Nervøsitet;
 • Nedsat følesans (hypæstesi);
 • Døsighed;
 • Søvnløshed;
 • Høretab eller ringen for ørerne;
 • Hjertebanken;
 • Mavebetændelse;
 • Forstoppelse (obstipation);
 • Leverproblemer såsom hepatitis;
 • Allergiske hudreaktioner såsom følsomhed over for sollys, rød, skællende og hævet hud;
 • Nældefeber;
 • Smerter i brystet;
 • Hævelse (ødem);
 • Følelsen af utilpashed;
 • Svaghed;
 • Ændring i leverenzymniveauer og blodniveauer.

I indlægssedlen finder du en oversigt over mindre almindelige bivirkninger.

Sammensætning

Det aktive stof i Azithromycin-tabletter er azithromycindihydrat.

 • Azithromycin Actavis 250 mg filmovertrukne tabletter indeholder 250 mg azithromycin (som dihydrat).
 • Azithromycin Actavis 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder 500 mg azithromycin (somdihydrat).

De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:
Kerne: croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokrystallinsk cellulose (E460), siliciumdioxid (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk og vandfri laktose.
Belægning: hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose, macrogol 400 og titaniumdioxid (E171).

Fabrikanten af Azithromycin Actavis-tabletter er: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island.

Sammensætningen og producenten af Azithromycin-pulver kan findes i indlægssedlen til det pågældende produkt.

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Azithromycin Actavis-tabletter her.

Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Azithromycin Teva-pulver til suspension her.

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen