Menu

Dutasterid

Dutasteride er en 5-alfa-reduktasehæmmer, og tilhører de såkaldte antiandrogener: Lægemidler, der hæmmer virkningen af de mandlige kønshormoner. Dette lægemiddel mindsker størrelsen på prostata. Dutasteride er derfor udelukkende egnet til mænd. Hvornår bruges Dutasteride?

Dutasteride hæmmer dannelsen af det mandlige kønshormon dihydrotestosteron (DHT). Prostata bliver ved med at vokse ved påvirkning af DHT. En forstørret prostata kan føre til vandladningsproblemer. Dutasteride kan gøre prostata mindre, og dermed hjælpe med at reducere vandladningsproblemer.

Hvad er Dutasteride?

Dutasteride er en 5-alfa-reduktasehæmmer, og tilhører de såkaldte antiandrogener: Lægemidler, der hæmmer virkningen af de mandlige kønshormoner. Dette lægemiddel mindsker størrelsen på prostata. Dutasteride er derfor udelukkende egnet til mænd.

Hvornår bruges Dutasteride?

Læger starter en behandling med Dutasteride, hvis der er tale om vandladningsproblemer, som skyldes en forstørret prostata. Vandladningsproblemer kan kendes på følgende symptomer:

 • En svag eller afbrudt urinstråle;
 • Hyppig (også om natten) trang til at tisse små mængder;
 • Mange efterdryp;
 • Ikke længere kunne standse vandladningen.

Prostata er en kirtel, der ligger under blæren og omkring urinrøret. Prostata bliver ved med at vokse ved påvirkning af det mandlige kønshormon dihydrotestosteron DHT. I takt med, at man bliver ældre, kan prostata klemme på urinrøret. Dette medfører, at man får sværere ved at lade vandet. Hvis urinrøret på et givent tidspunkt klemmes yderligere, kan der efterlades urin i blæren. Dette kan i sidste ende føre til blærebetændelse og nyreproblemer.

Dutasteride mindsker omdannelsen af testosteron til dihydrotestosteron. Dette sørger for, at prostata bliver mindre. Dette reducerer klemningen af urinrøret, og reducerer derved også vandladningsproblemerne.

Hvordan bruges Dutasteride?

Dutasteride leveres i bløde kapsler. Lægemidlet bruges som følger:

 • Synk kapslen hel med rigeligt vand. Kapslen må ikke tygges, da det virksomme stof kan irritere slimhinderne i munden og halsen;
 • Du kan indtage kapslen med eller uden mad;
 • Prøv at tage lægemidlet på et fast tidspunkt, så er der mindre risiko for at glemme en dosis;
 • Har du alligevel glemt at tage en kapsel? I så fald kan du stadig tage en kapsel. Er det alligevel snart tid (mindre end 8 timer) til at tage næste kapsel, er det bedst at springe den glemte dosis over;
 • Det kan tage nogle måneder, før virkningen af Dutasteride kan mærkes. Fortsæt med at tage lægemidlet. Er dine symptomer stadig ikke aftaget efter seks måneder, skal du tage kontakt til en læge.

Hvilke doseringer findes der?

En kapsel indeholder 0,5 mg Dutasteride. En læge afgør, hvor mange kapsler du skal tage, og hvor længe du skal fortsætte med at bruge lægemidlet. De generelle retningslinjer til brug af Dutasteride er som følger:

 • Voksne: en gang om dagen indtages 1 kapsel à 0,5 mg.

Hold dig til den ordinerede dosering.

Hvad er bivirkningerne ved Dutasteride?

Lægemidler kan til tider give utilsigtede symptomer (bivirkninger). Der kan bl.a. opstå følgende bivirkninger ved behandling med dette lægemiddel:

 • Erektionsproblemer;
 • Nedsat sexlyst;
 • Problemer med udløsning;
 • Brystudvikling;
 • Svimmelhed;
 • Nedsat frugtbarhed;
 • Nedsat PSA-værdi i blodet (PSA er en værdi, der kan bruges til at vurdere risikoen for prostatakræft). Fortæl din læge, at du bruger Dutasteride, så han/hun kan tage højde for dette.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Du kan informere en læge eller apoteker om bivirkninger.

Hvornår må du ikke bruge Dutasteride?

Dutasteride er ikke et egnet lægemiddel for alle. Brug f.eks. ikke dette lægemiddel, hvis du:

 • Er overfølsom over for det virksomme stof dutasteride, over for andre 5-alfa-reduktasehæmmere eller over for et af de andre hjælpestoffer i kapslen;
 • Lider af en alvorlig leversygdom;
 • Er kvinde eller yngre end 18 år.

Du skal være ekstra forsigtig med dette lægemiddel, hvis:

 • Du har (haft) leverproblemer;
 • Du bruger et lægemiddel i kategorien alfablokkere (f.eks. tamsulosin).

Spørg lægen til råds, hvis ovenstående gælder for dig.

Bemærk: Kvinder og børn må ikke komme i kontakt med Dutasteride. Dette gælder især kvinder, der er eller ønsker at blive gravide: Dutasteride kan medføre abnormiteter hos det ufødte barn.

Det virksomme stof optages i blodet gennem huden. Det er derfor vigtigt, at kvinder og børn ikke rører ved eventuelt lækkende kapsler. Sker dette, skal huden straks vaskes med varmt vand og sæbe.

Dutasteride havner også delvist i sæden. Brug derfor kondom for at undgå, at din partner kommer i kontakt med lægemidlet via seksuel kontakt. Du kan læse mere om dette emne i indlægssedlen.

Kan Dutasteride bruges sammen med andre lægemidler?

Dette lægemiddel kan interagere med andre lægemidler, herunder:

 • Visse lægemidler mod forhøjet blodtryk (veramil eller diltiazem);
 • Visse lægemidler, der bruges ved hiv-infektion (ritonavir eller indinavir);
 • Visse svampemidler (itraconazol eller ketoconazol);
 • Nefazodon (bruges ved depression);
 • Alfablokkere (f.eks. mod forstørret prostata eller højt blodtryk).

Bruger du (et af) disse lægemidler? En læge ved, om og hvordan du kan kombinere disse lægemidler med Dutasteride.

Hvor kan jeg købe Dutasteride?

Du kan kun bestille Dutasteride på et apotek. Dette lægemiddel kan ikke fås hos en materialist.

Kan jeg få Dutasteride uden recept?

Dutasteride er et receptpligtigt lægemiddel. Du skal have en recept fra en registreret læge for at kunne købe kapslerne.

Kildeliste

Centrafarm BV. (1. oktober 2019). Indlægsseddel Dutasteride CF 0,5 mg, bløde kapsler. Konsulteret den 22. april 2020 fra https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,116062

Debruyne, P. F. (uden dato). Vergrote prostaat - oorzaken en behandeling (forstørret prostata - årsager og behandling). Konsulteret den 22. april 2020 fra https://www.andros.nl/prostaatklachten/vergrote-prostaat/

KNMP. (uden dato). Dutasteride - Apotheek.nl. Konsulteret den 22. april 2020 fra https://www.apotheek.nl/medicijnen/dutasteride#!

Zorginstituut Nederland. (uden dato). Dutasteride - FarmacotherapeutischKompas. Konsulteret den 22. april 2020 fra https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dutasteride#samenstelling

Indlægssedler
Tilbage til toppen