Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Sildenafil

 • Erektionspille
 • Bruges mod impotens
 • Indtag tablet 1 time inden seksuel aktivitet
 • Må bruges maks. 1 x per dag
 • Kan forårsage svimmelhed og øjenproblemer, pas på med at køre bil

Om Sildenafil

Sildenafil Mylan tilhører en gruppe lægemidler kaldet "fosfodiesterase-type 5 (PDE5)-hæmmere". Lægemidlet afslapper blodkarrene i penis, så blodet i penis kan strømme ind i penis under seksuel ophidselse. Du vil med Sildenafil Mylan kun få en erektion, hvis du stimuleres seksuelt.

Du må ikke tage Sildenafil, hvis du ikke har erektionsproblemer. Du må ikke tage Sildenafil, hvis du er kvinde.

Sildenafil bruges til behandling af voksne mænd med erektionsproblemer, til tider også kaldet impotens. Dette er, når en mand ikke kan få eller opretholde tilstrækkelig erektion til seksuel aktivitet.

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om korrekt anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Den anbefalede startdosis er 50 mg.

Du skal tage Sildenafil cirka en time, inden du har planer om at have sex. Synk tabletten hel med et glas vand. Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad. Undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du bruger Sildenafil Mylan, da det kan forstærke virkningen af lægemidlet. Pas på med alkohol. For meget alkohol mindsker erektionsevnen. Du vil derved få mindre gavn af Sildenafil.

Hvis du har følelsen af, at virkningen af Sildenafil Mylan er for stærk eller for svag, skal du sige det til din læge eller apoteker. Sildenafil Mylan hjælper kun med at få erektion, hvis du er seksuelt opstemt.

Den tid det tager, før Sildenafil Mylan begynder at virke, varierer fra person til person, men det tager normalt en halv til en hel time. Det kan tage længere tid, før Sildenafil Mylan begynder at virke, hvis du har spist et tungt måltid.

Hvis Sildenafil Mylan ikke hjælper dig med at få erektion, eller hvis din erektion ikke holder længe nok til at fuldføre et samleje, bør du fortælle din læge det.

Tag Sildenafil Mylan maks. en gang om dagen. Tag ikke flere tabletter, end din læge har sagt. Kontakt din læge, hvis du har taget flere tabletter end ordineret.

Har du flere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel? Kontakt da din læge, apotek eller sygeplejerske.

Hvornår det ikke må bruges

Hvornår må du ikke bruge dette middel?

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning".
 • Hvis du bruger lægemidler, der kaldes "nitrater", da denne kombination kan medføre et farligt fald i blodtrykket.
 • Hvis du bruger lægemidler, som frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit ("poppers"), da denne kombination også kan føre til et farligt fald i blodtrykket.
 • Hvis du har et alvorligt hjerteproblem eller leverproblem.
 • Hvis du for nylig har haft et slagtilfælde, ellers hvis du har lavt blodtryk.
 • Hvis du har en bestemt, sjælden arvelig øjensygdom (såsom retinitis pigmentosa).
 • Hvis du på et tidspunkt har haft tab af synet pga. non-arteritisk anterior iskæmisk opticus neuropati (NAION).

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Kontakt din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hvis du har seglcelleanæmi (en abnormitet i de røde blodceller), leukæmi (blodcellekræft), myelomatose (knoglemarvskræft).
 • Hvis du har en deformitet i penis eller lider af Peyronies sygdom.
 • Hvis du har hjerteproblemer. Din læge skal omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan klare den ekstra anstrengelse ved seksuel aktivitet.
 • Hvis du har mavesår eller et blødningsproblem (såsom hæmofili).

Brug ikke Sildenafil Mylan, hvis du ikke har et erektionsproblem.

Brug ikke Sildenafil Mylan, hvis du er kvinde.

Sildenafil Mylan er ikke egnet til personer under 18 år.

Fortæl din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Din læge kan derefter beslutte at give dig en lavere dosis.

Bruger du andre lægemidler?

Bruger du andre lægemidler ud over Sildenafil Mylan, eller har du for nylig eller skal i fremtiden muligvis bruge andre lægemidler? Fortæl det straks til din læge eller apoteker.

Sildenafil Mylan-tabletter kan påvirke virkningen af visse lægemidler, især lægemidler, der bruges mod "smerte i brystet". I tilfælde af en medicinsk nødsituation skal du fortælle din læge, apoteker eller sygeplejerske, at du bruger Sildenafil Mylan, og hvornår du tog det. Brug ikke Sildenafil Mylan sammen med andre lægemidler, uden din læges anbefaling.

Brug ikke Sildenafil Mylan, hvis du bruger lægemidler, der kaldes nitrater eller nicorandil (et nitratagtigt lægemiddel), da kombinationen af disse lægemidler kan medføre et farligt fald i blodtrykket. Fortæl altid din læge, apoteker eller sygeplejerske, hvis du tager denne type lægemidler, som ofte bruges til lindring af angina pectoris ("smerte i brystet").

Brug ikke Sildenafil Mylan, hvis du bruger lægemidler, der frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit ("poppers"), da denne kombination også kan føre til et farligt fald i blodtrykket.

Når du bruger lægemidler, der kaldes proteasehæmmere, f.eks. til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på laveste dosis af Sildenafil Mylan (25 mg).

Visse lægemidler, såsom ketoconazol, itraconazol, erythromycin og cimetidin, kan forstærke virkningen af Sildenafil, mens lægemidler som rifampicin kan reducere virkningen.

Visse patienter, der er i behandling med alfablokkere, kan muligvis opleve svimmelhed. Risikoen for dette er størst inden for 4 timer efter indtagelse af Sildenafil Mylan. Rådfør dig med en læge, da du muligvis skal have en lavere startdosering (25 mg) af Sildenafil.

Du må ikke bruge Sildenafil Mylan sammen med andre orale eller lokale lægemidler mod erektionsproblemer, herunder de der kendes som PDE5-hæmmere (såsom tadalafil).

Du må ikke bruge Sildenafil Mylan sammen med behandlinger mod pulmonal arteriel hypertension (PAH), der indeholder sildenafil eller bosentan.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Bivirkningerne af Sildenafil er normalt lette til moderate og kortvarige. De mest almindelige bivirkninger ved Sildenafil er:

 • Hovedpine;
 • Kvalme;
 • Rødme;
 • Hedeture;
 • Dårlig fordøjelse;
 • Påvirkning af synet (herunder farvetoner i synet, sløret syn, synsfeltforstyrrelser);
 • Tilstoppet næse;
 • Svimmelhed;
 • Opkast;
 • Udslæt;
 • Øjenlidelser (herunder smerte i øjet, røde øjne, lysfølsomhed, kløende øjne);
 • Hamrende/hurtigt hjerteslag;
 • Højt/lavt blodtryk;
 • Muskelsmerter;
 • Døsighed.

Hvis du oplever bivirkninger, skal du kontakte din læge eller apoteker. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er sildenafil.

Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som sildenafilcitrat).
De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:

Tablettens kerte - mikrokrystallinsk cellulose, vandfri calciumhydrogenphosphat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearat.
Filmovertræk - hypromellose (E464), titandioxid (E171), indigotin (E132), triacetin.
Fabrikanten af Sildenafil er:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irland

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Ungarn

Indlægsseddel

Læs hele indlægssedlen til Sildenafil inden brug.

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen