Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

viagra

 • Hjælper mod erektionsproblemer
 • Giver en bedre erektion, der holder længere
 • Indtages 1 time inden seksuel aktivitet
 • Må bruges maks. 1 x per dag
 • Kan forårsage svimmelhed, så pas på med at køre bil

Om Viagra

VIAGRA tilhører en gruppe lægemidler kaldet "fosfodiesterase-type 5 (PDE5)-hæmmere". Lægemidlet afslapper blodkarrene i penis, så blodet i penis kan strømme ind i penis under seksuel ophidselse. Du vil med VIAGRA kun få en erektion, hvis du stimuleres seksuelt. Du bør ikke tage VIAGRA, hvis du ikke har erektionsproblemer. VIAGRA må ikke bruges af kvinder.

VIAGRA bruges til behandling af voksne mænd med erektionsproblemer, til tider også kaldet impotens. Dette er, når en mand ikke kan få eller opretholde tilstrækkelig erektion til seksuel aktivitet.

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om korrekt anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Den sædvanlige startdosis er 50 mg.
Du bør ikke tage VIAGRA mere end 1 gang dagligt.
Du skal tage VIAGRA cirka en time, inden du har planer om at have sex. Tabletten skal synkes hel med et glas vand.

VIAGRA kan indtages med eller uden mad. Det kan tage længere tid, før VIAGRA begynder at virke, hvis du har spist et tungt måltid. Pas på med alkohol. For meget alkohol mindsker erektionsevnen. Du vil derved få mindre gavn af VIAGRA.

VIAGRA hjælper kun med at få erektion, hvis du er seksuelt ophidset. Den tid det tager, før VIAGRA begynder at virke, varierer fra person til person, men det tager normalt en halv til en hel time. Hvis VIAGRA ikke hjælper dig med at få erektion, eller hvis din erektion ikke holder længe nok til at fuldføre et samleje, bør du fortælle din læge det.

Hold dig til den ordinerede dosis. Tag straks kontakt til lægen, hvis du har taget for meget VIAGRA.

Hvornår det ikke må bruges

Du må ikke bruge VIAGRA i følgende situationer:

 • Hvis du bruger lægemidler kaldet "nitrater", da denne kombination kan give et farligt fald i dit blodtryk. Fortæl din læge, at du bruger disse lægemidler, som ofte bruges til at lindre angina pectoris (eller "brystsmerter"). Spørg din læge eller apoteker, hvis du er i tvivl.
 • Hvis du bruger lægemidler, som frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit ("poppers"), da denne kombination også kan føre til et farligt fald i blodtrykket.
 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning".
 • Hvis du har et alvorligt hjerteproblem eller leverproblem.
 • Hvis du for nylig har haft et slagtilfælde, ellers hvis du har lavt blodtryk.
 • Hvis du har en bestemt, sjælden arvelig øjensygdom (såsom retinitis pigmentosa).
 • Hvis du på et tidspunkt har haft tab af synet pga. non-arteritisk anterior iskæmisk opticus neuropati (NAION).

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Fortæl dig læge

 • Hvis du har seglcelleanæmi (en abnormitet i de røde blodceller), leukæmi (blodcellekræft), myelomatose (knoglemarvskræft).
 • Hvis du har en deformitet i penis eller lider af Peyronies sygdom.
 • Hvis du har hjerteproblemer. Din læge skal omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan klare den ekstra anstrengelse ved seksuel aktivitet.
 • Hvis du har mavesår eller et blødningsforstyrrelse (såsom hæmofili).
 • Hvis du pludseligt oplever en nedsættelse eller tab af synet, skal du straks stoppe med at tage VIAGRA og straks kontakte din læge.

Du bør ikke anvende VIAGRA sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektionsproblemer.

VIAGRA må ikke bruges af personer under 18 år.

Du bør fortælle din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Din læge kan beslutte at ordinere en lavere dosis.

Bruger du andre lægemidler?

Tager du eller har du for nylig taget andre lægemidler ud over VIAGRA? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Det gælder også lægemidler, som du ikke skal have recept på.

VIAGRA-tabletter kan påvirke virkningen af visse lægemidler, især lægemidler, der bruges mod "brystsmerter". I tilfælde af en medicinsk nødsituation skal du fortælle det sundhedspersonale, der behandler dig, at du har taget VIAGRA, og hvornår du gjorde det. Brug ikke VIAGRA sammen med andre lægemidler, uden din læges anbefaling.

Brug ikke VIAGRA, hvis du bruger lægemidler, der kaldes "nitrater", da kombinationen af disse lægemidler kan forårsage et farligt fald i dit blodtryk. Fortæl altid din læge eller apoteker, hvis du tager denne type lægemidler, som ofte bruges til at lindre angina pectoris (eller "brystsmerter").

Du bør ikke bruge VIAGRA, hvis du bruger lægemidler, som frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit ("poppers"), da denne kombination også kan føre til et farligt fald i blodtrykket.

Når du bruger lægemidler, der kaldes proteasehæmmere, f.eks. til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på laveste dosis af VIAGRA (25 mg).

Nogle patienter, der får alfablokkere til behandling af forhøjet blodtryk eller forstørret prostata, kan muligvis opleve svimmelhed, hvilket kan skyldes lavt blodtryk, når man rejser sig eller sætter sig op for hurtigt. Visse patienter har oplevet disse symptomer, når de tog VIAGRA sammen med alfablokkere. Risikoen for dette er størst inden for 4 timer efter indtagelse af VIAGRA. For at mindske sandsynligheden for, at disse symptomer opstår, bør din daglige dosis af alfablokkere være konstant, inden du begynder at tage VIAGRA. Din læge kan ordinere en lavere startdosis (25 mg) af VIAGRA.

Bivirkninger

VIAGRA kan give bivirkninger. Bivirkningerne, der er rapporteret i forbindelse med brug af VIAGRA, er normalt lette til moderate og kortvarige. De mest almindelige bivirkninger ved dette erektionsmiddel er:

 • Hovedpine;
 • Rødme;
 • Dårlig fordøjelse;
 • Indvirkning på synet (inklusive farvesynsabnormiteter, lysfølsomhed, sløret syn eller mindre skarpt syn);
 • Tilstoppet næse;
 • Svimmelhed;
 • Opkast;
 • Udslæt;
 • Synsforstyrrelser;
 • Muskelsmerter;
 • Hurtig/uregelmæssig hjerterytme;
 • Døsighed;
 • Øresusen;
 • Smerter i brystet.

Langvarige og til tider smertefulde erektioner er blevet rapporteret efter indtagelse af VIAGRA. Hvis du får en erektion, der varer længere end 4 timer, skal du straks kontakte lægen.

Du kan finde en komplet oversigt over alle bivirkninger i indlægssedlen. Tal med din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du mærker bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er sildenafil.

 • Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citratsalt).

De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:

 • Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, vandfrit calciumhydrogenfosfat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearat.
 • Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E171), laktose, triacetin, indigokarmin aluminiumlak (E132).

Fabrikanten af VIAGRA er Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Indlægsseddel

Læs hele indlægssedlen til VIAGRA inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel her.

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen