Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Androgel (Testogel)

 • Verhoogt het testosterongehalte
 • Uitsluitend bedoeld voor mannen
 • Wordt aangebracht op de huid
 • Niet gebruiken bij prostaatkanker

Over Androgel

Dit geneesmiddel bevat testosteron, een mannelijk hormoon dat op natuurlijke wijze door het lichaam wordt aangemaakt. Het is een hormoonbehandeling voor mannen die wordt gebruikt bij klachten die te maken hebben met een tekort aan testosteron, zoals vermindering van de secundaire geslachtskenmerken, verandering van het lichaam , zwakte of vermoeidheid, verminderd
libido en onvermogen om een erectie te krijgen/bewaren.

Androgel is een gel voor op de huid. De werkzame stof testosteron wordt via de huid opgenomen in het bloed. Zo wordt het testosterongehalte aangevuld.

Gebruik/werking

Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt door volwassen mannen. Vrouwen en kinderen moeten ieder contact met dit geneesmiddel of met de huid waarop de gel is aangebracht, vermijden.

Volg nauwgezet het advies van uw arts bij gebruik van ANDROGEL. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of uw apotheker.

 • De aanbevolen dosis is 5 gram gel (d.w.z. 50 mg testosteron) één maal daags aan te brengen op ongeveer hetzelfde tijdstip, bij voorkeur 's ochtends.

Afhankelijk van de patiënt kan de dagelijkse dos is door uw arts worden aangepast, waarbij de
hoeveelheid van 10 gram gel per dag niet mag worden overschreden. De dosesaanpassingen moeten met 25 mg gemaakt worden. Dit komt overeen met 2,5ml gel.

De gel dient in een dunne laag te worden aangebracht op een schone, droge en gezonde huid,
op de schouders, op de armen of op de buik. Na de opening van het sachet dient de gehele inhoud ervan onmiddellijk op de huid te worden aangebracht.

Laat de gel ten minste 3-5 minuten drogen voordat u zich aankleedt. Was uw handen met water en zeep nadat u de gel heeft aangebracht.

Het verdient de voorkeur om ten minste zes uur te wachten tussen het aanbrengen van de gel en het nemen van een bad of douche.

Niet aanbrengen op de geslachtsdelen (penis en testikels), daar het hoge gehalte aan alcohol
locale irritatie kan veroorzaken.

Gebruik geen dubbele dosis om een overgeslagen individuele dosis in te halen. Raadpleeg een arts als u meer ANDROGEL gebruikt heeft dan zou mogen.

U mag de behandeling met ANDROGEL niet staken, tenzij uw arts u dit heeft gezegd. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In de bijsluiter staat meer informatie over het gebruik van ANDROGEL.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik ANDROGEL niet:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor testosteron of voor een van de andere bestanddelen van de gel;
 • Wanneer u lijdt aan prostaatkanker;
 • Wanneer u lijdt aan borstkanker.

ANDROGEL wordt niet aanbevolen voor:

 • De behandeling van mannelijke steriliteit of impotentie;
 • Kinderen, aangezien er geen klinische informatie beschikbaar is voor jongens jonger dan 18 jaar;
 • Vrouwen, aangezien ze mogelijkerwijs mannelijke kenmerken kunnen ontwikkelen.

Androgenen kunnen het risico op een vergrote prostaat (goedaardige prostaathypertrofie) of prostaatkanker vergroten. De prostaat dient regelmatig onderzocht te worden, voor en gedurende de behandeling.

Bij personen met een ernstige hart-, lever of nierziekte kan de behandeling met ANDROGEL ernstige complicaties veroorzaken die gekenmerkt worden door vochtretentie, al dan niet samengaand met congestief hartfalen.

Testosteron kan een stijging van de bloeddruk veroorzaken. Daarom dient ANDROGEL voorzichtig gebruikt te worden wanneer u aan hoge bloeddruk lijdt.

Een verergering van de ademhalingsproblemen gedurende de slaap werd bij bepaalde personen gerapporteerd tijdens een behandeling met testosteron, vooral bij personen die lijden aan obesitas (overgewicht) of bij personen met bestaande ademhalingsstoornissen.

Wanneer u lijdt aan botkanker kunnen de calciumspiegels in bloed en urine verhoogd zijn. ANDROGEL kan deze calciumspiegels verder beïnvloeden. Het is mogelijk dat uw arts tijdens uw behandeling met ANDROGEL de calciumspiegels wil controleren.

Wanneer u een langetermijn-substitutiebehandeling met testosteron krijgt, kan zich mogelijk
een abnormale verhoging van het aantal rode bloedcellen in het bloed ontwikkelen (polycytemie). Uw bloed dient regelmatig onderzocht te worden om te controleren dat dit niet gebeurt.

ANDROGEL moet voorzichtig gebruikt worden wanneer u lijdt aan epilepsie en/of migraine,
aangezien deze aandoeningen kunnen verergeren.

In het geval van ernstige huidreacties moet de behandeling worden herzien en indien nodig
worden gestaakt.

Voorkom overdracht van testosteron

Testosteron kan, bij nauw en betrekkelijk lang huidcontact, overgebracht worden op een andere persoon. Vrouwen en kinderen tot 18 jaar mogen niet in contact komen met dit medicijn. Vooral voor zwangere vrouwen is dit belangrijk: testosteron kan schade toebrengen aan het ongeboren kind.

De volgende voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen:

 • Was uw handen met water en zeep nadat u de gel heeft aangebracht;
 • Bedek het gebied waar de gel is aangebracht met een kledingstuk nadat de gel is opgedroogd;
 • Neem voorafgaand aan een intiem contact een douche;
 • Ook moet u tijdens intieme contacten een T-shirt dragen dat de plaats bedekt waar ANDROGEL is aangebracht.
 • In het geval van contact, was dan het contactgebied zo snel mogelijk met zeep en water.

Gebruikt u verder nog medicijnen?

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is, maar in het
bijzonder orale antistollingsmiddelen (bloedverdunners), insuline of corticosteroïden. Deze
geneesmiddelen kunnen ertoe leiden dat uw dosis ANDROGEL wordt aangepast.

In de bijsluiter staan meer waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die belangrijk zijn als u ANDROGEL gaat gebruiken.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ANDROGEL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij ongeveer 10 op de 100 mensen):

 • Huidirritatie en droogheid van de huid;
 • Acne.

Vaak voorkomende bijwerkingen (tussen 1 en 10 op de 100 mensen):

 • Hoofdpijn;
 • Haaruitval;
 • Ontwikkeling van pijnlijke, gevoelige of vergrote borsten;
 • Prostaatklachten;
 • Diarree;
 • Duizeligheid;
 • Verhoogde bloeddruk;
 • Stemmingsveranderingen;
 • Veranderingen in laboratoriumwaarden (toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed, lipiden);
 • Overgevoeligheid van de huid;
 • Prikkelingen;
 • geheugenverlies.

In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van ANDROGEL is testosteron.

Elk 2,5 g sachet bevat 25 mg testosteron.
Elk 5 g sachet bevat 50 mg testosteron.
De andere bestanddelen zijn: carbomeer 980, isopropyl myristaat, 96% ethanol, natriumhydroxide en gezuiverd water.

De fabrikanten van ANDROGEL zijn:

Laboratoires Besins International
13, rue Périer
92120 Montrouge
Frankrijk

of

Besins Manufacturing Belgium
Groot Bijgaardenstraat 128
1620 Drogenbos
België

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiters hier downloaden:

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 09-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven