Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Clonidine

 • Helpt bij opvliegers (overgang) en hoge bloeddruk
 • Ook bij ontwenningsverschijnselen en ter voorkoming van migraine
 • Kan versuffend werken
 • Pas op met alcohol

Over Clonidine

De werkzame stof clonidine heeft een vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect. Artsen schrijven dit geneesmiddel onder andere voor bij:

 • Opvliegers bij vrouwen in de overgang;
 • Hoge bloeddruk;
 • Ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van verslavende middelen;
 • Migraine, om een aanval te voorkomen.

Gebruik/werking

Een arts vertelt u hoe u Clonidine moet gebruiken. Als u nog vragen heeft over het gebruik, kunt u overleggen met een arts of apotheker.

Neem de tablet in met wat water. U kunt Clonidine met of zonder voedsel innemen. Als u dit geneesmiddel meerdere malen per dag inneemt, probeer dat dan op vaste tijdstippen te doen. Zo vergeet u minder snel een dosis.

De dosering clonidine mag niet plotseling verhoogd of verlaagd worden. Om plotselinge stijgingen en dalingen in de bloeddruk te voorkomen moet de dosering clonidine geleidelijk en met kleine stapjes veranderd worden.

Dosering

Een arts bepaalt uw dosering naar aanleiding van uw klachten. De algemene richtlijnen voor de dosering van Clonidine zijn als volgt:

Bij opvliegers tijdens de overgang

 • De begindosering bedraagt 0,050 tot 0,075 mg tweemaal per dag. De doseringen dienen bij voorkeur om de 12 uur ingenomen te worden. Als de behandeling na 3 tot 4 weken onvoldoende effect geeft dan dient de behandeling beëindigd te worden.

Bij hoge bloeddruk

 • De begindosering bedraagt 0,075 mg driemaal per dag. Deze dosering kan later verlaagd of verhoogd worden afhankelijk van uw reactie op dit geneesmiddel. In normale gevallen zal de dosering niet hoger zijn dan 0,450 mg per dag. In enkele gevallen kan een hogere dosering noodzakelijk zijn. De instelling gebeurt dan in de meeste gevallen in een ziekenhuis. De hoogste dagdosering bedraagt in die gevallen 1,8 mg per dag.

Ter bestrijding van ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van een verslavend middel

 • De begindosering bedraagt 0,2 tot 0,5 mg per dag, verdeeld over 2 tot 4 doses. Deze dosering kan vervolgens met 0,1 tot 0,3 mg per dag verhoogd worden tot ten hoogste 1,2 mg per dag op geleide van het effect en de bloeddruk van de gebruik(st)er. Na ongeveer 7 dagen kan de behandeling in een periode van 2 tot 3 dagen geleidelijk beëindigd worden.

Ter voorkoming van een migraineaanval

 • De begindosering bedraagt 0,025 mg eenmaal per dag. Deze dosering kan na 2 weken geleidelijk verhoogd worden tot ten hoogste 0,050 mg tweemaal per dag. In uitzonderlijke gevallen kunnen doseringen van 0,075 mg tweemaal per dag gegeven worden.

Alcohol/autorijden

Clonidine kan, met name in het begin, leiden tot sufheid en kan daardoor de reactiesnelheid beïnvloeden. Deelname aan het verkeer en het uitvoeren van werkzaamheden waarbij oplettendheid of een goed reactievermogen vereist is, wordt dan ook afgeraden.

Pas op met sterkedrank: alcohol kan het versuffende effect van Clonidine versterken.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Clonidine

Heeft u te veel clonidine ingenomen? Neem dan onmiddellijkcontact op met uw arts of apotheker. De verschijnselen van een overdosering zijn: verlaagde bloeddruk, vertraagde hartslag en versuffing. Neem altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten om Clonidine in te nemen? Doe dat dan alsnog. Is het daarna al bijna tijd voor de volgende tablet, dan kunt u die beter overslaan. Ga vervolgens verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis Clonidine om zo de vergeten tablet in te halen.

Wilt u stoppen met Clonidine? Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen. Clonidine mag niet plotseling gestaakt worden omdat er dan een plotselinge stijging van de bloeddruk kan optreden die gepaard kan gaan met opwinding, slapeloosheid, trillingen en hartkloppingen. De dosering dient geleidelijk verlaagd te worden.

Wanneer niet gebruiken

Clonidine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situatie:

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen in de tablet (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Wanneer u een ernstig vertraagde samentrekking van de hartkamers (het zogenaamde sick sinussyndroom) heeft of heeft gehad;
 • Wanneer u nierfunctiestoornissen heeft of heeft gehad, mag bij onthoudingsverschijnselen de behandeling met clonidine niet plaats vinden.
 • Wanneer u een verlaagde bloeddruk heeft of heeft gehad, mag bij onthoudingsverschijnselen de behandeling met clonidine niet plaats vinden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Clonidine in de volgende situaties:

 • Aan het begin van de behandeling. U kunt last krijgen van bijwerkingen zoals slaperigheid of sufheid. Houd er rekening mee dat dit uw reactievermogen kan beïnvloeden.
 • Als u een verminderde nierfunctie heeft. Hierbij is het raadzaam de nierfunctie regelmatig te laten controleren;
 • Als u stopt met dit medicijn of als de dosering wordt aangepast. De dosering mag niet plotseling verhoogd of verlaagd worden om een plotselinge stijging of daling van de bloeddruk te voorkomen. De dosering moet geleidelijk aan worden aangepast. Laat daarbij regelmatig uw bloeddruk en hartslag opmeten door een arts.
 • Als er bij de behandeling van verhoogde bloeddruk ernstige afwijkingen aan de bloedvaten in de hersenen geconstateerd zijn. De behandeling met clonidine dient dan met een lage dosering te beginnen en er moet extra controle plaatsvinden door de arts.

Overleg met een arts als een van deze situaties voor u geldt of als u hier het verleden mee te maken heeft gehad.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Clonidine uitsluitend na overleg met een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dit geneesmiddel wordt deels uitgescheiden in moedermelk.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Clonidine en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden:

 • Middelen met een kalmerend effect, zoals slaapmiddelen, kalmerende middelen en alcohol kunnen het versuffende effect van clonidine versterken;
 • Het bloeddrukverlagende effect van clonidine kan door andere bloeddrukverlagende middelen beïnvloed worden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort gelden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Clonidine bijwerkingen veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij het voortzetten van de behandeling. Soms is een verlaging van de dosering nodig;
 • Droge mond;
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten (misselijkheid, gebrek aan eetlust, verstopping);
 • Onrust;
 • Rode huid;
 • Pijnlijke oorspeekselklieren;
 • Lagere polsslag;
 • Bij hogere dosering (migraine, opvliegers, onthoudingsverschijnselen): daling van de bloeddruk.

Als u last heeft van een bijwerking die niet in de bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel in dit geneesmiddel is clonidine; Er zijn 3 sterkten van de tabletten, nameijk 0,025, 0,100 en 0,150 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: calciumwaterstoffosfaat (E341), lactose, maïszetmeel, natriumcarboxymethylzetmeel (E466), polyvidon (E1201), magnesiumstearaat (E470b), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551).

De tabletten à 0,025 mg bevatten tevens hydroxypropylmethylcellulose (E 464), propyleenglycol (E1520), titaandioxide (E 171), talk (E553b) en indigotine (E 132).

De tabletten à 0,100 mg bevatten tevens chinolinegeel (E 104).

De registratiehouder van Clonidine is:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Clonidine hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 23-05-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven