Menu

Dutasteride

Dutasteride is een 5-alfa-reductaseremmer en behoort tot de zogenaamde antiandrogenen: medicijnen die de werking van mannelijke geslachtshormonen afremmen.

Wat is Dutasteride?

Dit geneesmiddel vermindert de omvang van de prostaat. Dutasteride is daarom uitsluitend geschikt voor mannen.

Wanneer wordt Dutasteride gebruikt?

Artsen starten een behandeling met Dutasteride als er sprake is van plasproblemen als gevolg van een vergrote prostaat. De plasproblemen zijn te herkennen aan de volgende klachten:

 • Een zwakke of onderbroken urinestraal;
 • Vaak (ook ’s nachts) kleine beetjes moeten plassen;
 • Veel nadruppelen;
 • De plas niet goed meer kunnen ophouden;
 • De prostaat is een klier die onder de blaas en rond de plasbuis ligt. Onder invloed van het mannelijke geslachtshormoon dihydrotestosteron (DHT) blijft de prostaat groeien. Naarmate de leeftijd vordert, kan de prostaat daardoor de plasbuis gaan beknellen. Dat heeft tot gevolg dat het plassen steeds moeizamer gaat. Als de plasbuis op een gegeven moment verder bekneld raakt, kan er urine achterblijven in de blaas. Dat kan op den duur leiden tot blaasontstekingen en nierproblemen;
 • Dutasteride vermindert de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron. Dat zorgt ervoor dat de prostaat krimpt. Hierdoor vermindert de beknelling van de plasbuis en verminderen dus ook de plasklachten.

Hoe wordt Dutasteride gebruikt?

 • Dutasteride wordt geleverd in zachte capsules.
 • U gebruikt dit medicijn als volgt:
  Slik de Dutasteride capsule in zijn geheel door met voldoende water;
  Kauw de Dutasteride capsule niet kapot, de werkzame stof kan de slijmvliezen in de mond en keel irriteren;
 • U kunt de Dutasteride capsule met of zonder voedsel innemen.

Probeer het medicijn op een vast tijdstip in te nemen; zo vergeet u minder snel een dosis.

Bent u toch vergeten om de Dutasteride capsule in te nemen?

Dan kunt u alsnog een Dutasteride capsule innemen. Als het echter al bijna (over minder dan acht uur) tijd is voor de volgende Dutasteride capsule, dan kunt u de vergeten dosis beter overslaan. Het kan een aantal maanden duren voordat het effect van Dutasteride merkbaar is. Blijf het geneesmiddel trouw innemen. Zijn uw klachten na zes maanden nog altijd niet verminderd, neem dan contact op met een arts.

Welke doseringen zijn er?

 • Eén Dutasteride capsule bevat 0,5 mg dutasteride;
 • Een arts bepaalt hoeveel Dutasteride capsules u moet innemen en hoe lang u het middel moet blijven gebruiken;
 • De algemene richtlijnen voor het gebruik van Dutasteride zijn als volgt:
  Volwassenen: eenmaal daags 1 Dutasteride capsule à 0,5 mg;
 • Wijk niet af van de voorgeschreven dosering.

Wat zijn de bijwerkingen van Dutasteride?

Soms kunnen medicijnen onbedoelde klachten (bijwerkingen) geven. De bijwerkingen die kunnen voorkomen tijdens de behandeling met dit geneesmiddel zijn onder andere:

 • Erectieproblemen;
 • Verminderd libido (zin in seks);
 • Problemen met de zaadlozing;
 • Borstvorming;
 • Duizeligheid;
 • Verminderde vruchtbaarheid;
 • Verlaagde PSA-waarde in het bloed (PSA is een waarde waarmee het risico op prostaatkanker kan worden ingeschat). Vertel uw arts dat u Dutasteride gebruikt zodat hij/zij hier rekening mee kan houden.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Bijwerkingen kunt u melden aan een arts of apotheker.

Wanneer mag u Dutasteride niet gebruiken?

Dutasteride is niet voor iedere man een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u:

 • Overgevoelig bent voor de werkzame stof dutasteride, voor andere 5-alfa-reductaseremmers of voor een van de hulpstoffen in de capsule;
 • Lijdt aan een ernstige leverziekte;
 • Een vrouw bent of jonger bent dan 18 jaar.

In de volgende situaties moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel:

 • U heeft leverproblemen (gehad);
 • U gebruikt een geneesmiddel uit de categorie alfablokkers (bijvoorbeeld tamsulosine);
 • Overleg met een arts als het bovenstaande voor u geldt.

Let op: Vrouwen en kinderen mogen niet in aanraking komen met Dutasteride. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden: Dutasteride kan afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind. De werkzame stof wordt via de huid opgenomen in het bloed. Het is dus van belang dat vrouwen en kinderen eventuele lekkende capsules niet aanraken. Gebeurt dat toch, dan moet de huid onmiddellijk worden gewassen met warm water en zeep.

Dutasteride komt ook deels terecht in het sperma. Gebruik daarom een condoom om te voorkomen dat uw partner via seksueel contact in aanraking komt met het medicijn. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Kan Dutasteride in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

Dit geneesmiddel kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen, waaronder:

 • Bepaalde medicijnen tegen een hoge bloeddruk (verapamil of diltiazem);
 • Bepaalde medicijnen die gebruikt worden bij een hiv-infectie (ritonavir of indinavir);
 • Bepaalde antischimmelmiddelen (itraconazol of ketaconazol);
 • Nefazodon (wordt gebruikt bij depressiviteit);
 • Alfablokkers (bijvoorbeeld tegen een vergrote prostaat of hoge bloeddruk).​​​​​​

Gebruikt u (een van) deze medicijnen? Een arts weet of en hoe u deze geneesmiddelen kunt combineren met Dutasteride.

Waar kan ik Dutasteride kopen?

U kunt Dutasteride uitsluitend bestellen bij een apotheek. Bij de drogist is dit geneesmiddel niet verkrijgbaar.

Kan ik Dutasteride krijgen zonder recept?

Dutasteride is een receptplichtig geneesmiddel. U heeft een recept nodig van een geregistreerde arts om de capsules te kunnen kopen.

Bronvermelding

Centrafarm BV. (2019, 1 oktober). Bijsluiter Dutasteride CF 0,5 mg, zachte capsules. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,116062

Debruyne, P. F. (z.d.). Vergrote prostaat - oorzaken en behandeling. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.andros.nl/prostaatklachten/vergrote-prostaat/

KNMP. (z.d.). Dutasteride - Apotheek.nl. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/dutasteride#!

Zorginstituut Nederland. (z.d.). Dutasteride - FarmacotherapeutischKompas. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dutasteride#samenstelling

Bijsluiter(s)
Terug naar boven