Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Gentamicine

 • Oogdruppels met antibioticum
 • Bij oogontsteking door bacteriën
 • Draag geen zachte lenzen tijdens de kuur

Over Gentamicine

Gentamicine is een antibioticum in de vorm van oogdruppels. De werkzame stof gentamicine doodt verschillende soorten bacteriën. Artsen schrijven dit medicijn voor bij oogontsteking, te herkennen aan klachten als:

 • Een rood oog;
 • Jeuk of een branderig gevoel in het oog;
 • Afscheiding uit het oog (pus).

Gentamicine doodt de bacteriën die de ontsteking veroorzaken, waardoor de klachten verdwijnen. Dit geneesmiddel helpt niet bij oogontstekingen die het gevolg zijn van een virus- of schimmelinfectie of andere oorzaken.

Gebruik

Volg de aanwijzingen van de arts of de richtlijnen in de bijsluiter. De algemene gebruiksaanwijzing van Gentamicine is als volgt:

 • Trek het onderste ooglid naar voren en laat voorzichtig een druppel in het ontstane gootje vallen;
 • Vermijd contact tussen het flesje en het oog/ooglid bij het druppelen;
 • Sluit na gebruik het flesje zorgvuldig;
 • Druk na het druppelen gedurende een minuut het traanbuisje van het oog dicht met uw vinger. Dit voorkomt dat de oogdruppels direct in de neusholte lopen;
 • Verwijder contactlenzen voor het aanbrengen van de druppels. Het dragen van zachte lenzen tijdens de kuur wordt afgeraden. De oogdruppels kunnen de lenzen verkleuren of beschadigen. Harde lenzen kunt u een half uur na het druppelen weer inbrengen;
 • Na opening is de inhoud van het flesje nog maximaal 1 maand te gebruiken. Gooi de vloeistof daarna weg.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen: 4 tot 6 maal daags 1 druppel in het aangedane oog. In ernstige gevallen kan deze dosis aanvankelijk om de 1 2 uur nodig zijn.

De behandelingsduur bedraagt in het algemeen 2 tot maximaal 3 weken. Lees de bijsluiter voor meer informatie over de dosering.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Kort na het inbrengen van de druppels kunt u tijdelijk last hebben van wazig zicht. Rijd geen auto zolang u hier last van heeft.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Gentamicine

Heeft u meer oogdruppels ingebracht dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Gentamicine vergeten? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U kunt de aangegeven tussentijden verkorten totdat de voorgeschreven dagelijkse dosis weer bereikt is.

Stop niet met het gebruik van Gentamicine zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Gentamicine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor een van de stoffen in de oogdruppels (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U bent overgevoelig voor andere aminoglycosiden (de antibioticasoort waartoe gentamicine behoort).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Zoals ook bij andere antibiotica het geval is, kan langdurig gebruik ervan leiden tot een toename van niet gevoelige micro-organismen. Wanneer tijdens de behandeling opnieuw een infectie optreedt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw behandelend arts.

De kans op het ontstaan van overgevoeligheid neemt toe bij herhaalde behandeling. Bij het optreden van lokale of algemene bijwerkingen dient de behandeling met Gentamicine oogdruppels onmiddellijk te worden gestaakt.

Zwangerschap en borstvoeding

U kunt dit geneesmiddel meestal gewoon gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Overleg dit met een arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Gentamicine zijn onder andere:

 • Overgevoeligheden kunnen voorkomen, hetgeen zich meestal uit in het optreden van huiduitslag en galbulten;
 • Soms kan direct na toepassing een branderig gevoel in het oog optreden.
 • Het opnieuw optreden van een infectie door niet voor gentamicine gevoelige micro-organismen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met een arts of apotheker.

Samenstelling

De werkzame stof in Gentamicine-POS is 5 mg/ml gentamicinesulfaat overeenkomend met 3 mg/ml gentamicine.

De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, dinatriumwaterstoffosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride, natriumedetaat en water voor injecties.

De fabrikant van Gentamicine-POS is:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Gentamicine-POS hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 01-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven