Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Bisoprolol

 • Ved højt blodtryk og angina pectoris
 • Tages om morgenen
 • Kan forårsage svimmelhed
 • Pas på med alkohol

Om Bisoprolol

Bisoprololfumarat-tabletter tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes betablokkere. Disse lægemidler beskytter hjertet mod for meget aktivitet, hvilket gør hjertet mere afslappet og sænker blodtrykket.

Bisoprolol kan bruges til behandling af angina pectoris (brystsmerter, som skyldes blokeringer i blodårerne, der forsyner hjertemusklen) eller hypertension (højt blodtryk).

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Tabletterne skal synkes hele med vand, og skal tages om morgenen.

Pas på med alkohol: Stærke drikke kan udløse eller forværre bivirkninger såsom svimmelhed. Er du meget svimmel, må du ikke betjene køretøjer eller tunge maskiner.

Dosering:

Din læge vil fortælle dig din korrekte dosis og vil normalt starte med den laveste dosis (5 mg). Den normale almindelige dosis er:

 • Voksne: 10 mg en gang om dagen med en maksimalt anbefalet dosis på 20 mg. Tabletterne skal tages hver dag på cirka samme tidspunkt.

Har du en lever- eller nyresygdom? I så fald må du ikke overskride den daglige dosis på 10 mg. Rådfør dig med din læge, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

Dette lægemiddel er ikke egnet til børn under 12 år og unge.

Kørsel/alkohol

Bisoprolol kan gøre dig træt, søvnig eller svimmel. Du må ikke køre bil og/eller betjene maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Alkohol kan udløse eller forværre disse virkninger. Pas på med stærke drikke.

Hvis du glemmer/har taget for meget/stopper med bisoprolol

Har du glemt en dosis? Du kan tage den glemte tablet senest 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt. Er der gået længere tid, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige tidsplan.

Har du taget for mange tabletter? Kontakt straks en læge eller apoteker.

Vil du stoppe med lægemidlet, skal du rådføre dig med en læge. Stop aldrig pludseligt med at tage Bisoprolol.

Hvornår det ikke må bruges

Bisoprolol er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du har haft alvorlig pibende vejrtrækning eller alvorlig astma;
 • Du har en langsom eller uregelmæssig hjerterytme, som skyldes problemer i hjertemusklen;
 • Du har meget lavt blodtryk, som kan gøre dig svimmel, når du rejser dig;
 • Du har alvorlige problemer med blodomløbet;
 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning";
 • Du lider af hjertesvigt, som for nylig er startet eller er blevet forværret, eller du er i behandling for kredsløbschok på grund af akut hjertesvigt ved at bruge et drop i en vene for at hjælpe dit hjerte med at fungere;
 • Du har en sygdom, som giver en ophobning af for meget syre i kroppen (metabolisk acidose);
 • Du har en svulst i binyrerne, som ikke er behandlet.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge om brugen af Bisoprolol i følgende situationer:

 • Hvis du har lever- eller nyreproblemer;
 • Hvis du lider af hjertesvigt;
 • Hvis du tager et lægemiddel mod for højt blodsukker (diabetes);
 • Hvis du lider (eller har lidt af) psoriasis;
 • Hvis du er blevet behandlet for overfølsomheds- (allergiske) reaktioner;
 • Hvis du er i behandling mod feochromocytom;
 • Hvis du har et problem med din skjoldbruskkirtel;
 • Hvis du lider af pibende vejrtrækning eller har vejrtrækningsproblemer (astma);
 • Hvis du ikke spiser fast føde;
 • Hvis du ved, at du har en hjertesygdom, som kaldes 1. grads AV-blok;
 • Hvis du lider af Prinzmetal angina;
 • Hvis du har problemer med blodomløbet til ekstremiteter, såsom hænder og fødder;
 • Hvis du skal kontakte en læge, på sygehuset eller til tandlægen for at få foretaget et kirurgisk indgreb, som kræver bedøvelse (anæstesi), skal du informere lægen om, hvilke lægemidler du tager.

Graviditet og amning

Bisoprololfumarat-tabletter kan være skadelige for graviditeten og/eller det ufødte barn. Der er øget risiko for for tidlig fødsel, abort, lavt blodsukker og nedsat puls hos barnet. Babyens vækst kan også blive påvirket. Derfor bør bisoprololfumarat ikke tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Din læge vil være i stand til at træffe denne beslutning.

Det vides ikke, om bisoprololfumarat udskilles i modermælken. Derfor frarådes dette lægemiddel under amning.

Tager du andre lægemidler?

Bisoprolol interagerer med en række lægemidler. Fortæl derfor altid en læge, hvilke lægemidler og/eller kosttilskud du tager. Lægemidler, der interagerer med Bisoprolol, er bl.a.:

 • Lægemidler, der bruges til at blodsukkeret under kontrol, eller lægemidler, der bruges til behandling af hjerteproblemer, herunder: adrenalin, bepridil, clonidin, diltiazem, digoxin, lidocain, verapamil og andre betablokkere;
 • Lægemidler til behandling af depression og psykiske lidelser såsom tricykliske antidepressiva, phenothiaziner, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) og barbiturater;
 • Lægemidler, der bruges til bedøvelse under en operation;
 • Anti-inflammatoriske lægemidler, kendt som NSAID'er, såsom ibuprofen, naproxen;
 • Lægemidler til behandling af malaria (mefloquin) og migræne (ergotamin);
 • Lægemidler til at holde diabetes under kontrol;
 • Lægemidler mod astma, tilstoppet næse eller visse øjensygdomme såsom grøn stær eller udvidelse af pupillen.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over de lægemidler, der interagerer med bisoprolol. Rådfør dig med en læge, hvis du vil kombinere dette eller andre lægemidler med bisoprolol.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med Bisoprololfumarat-tabletter, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Mens du tager dette lægemiddel, kan du opleve følgende bivirkninger:

Almindelig (hos mere end 1 ud af 100 behandlede personer, men mindre end 1 ud af 10 behandlede personer):

 • Træthed, svimmelhed, hovedpine (især i starten af behandlingen, disse er normalt milde og forsvinder ofte inden for 1-2 uger);
 • En forkølelse eller følelse af følelsesløshed i ekstremiteterne (fingre eller tæer, ører og næse), hyppigere forekomst af en krampelignende smerte i benene, når man løber;
 • Kvalme eller opkast;
 • Diarre;
 • Mavepine;
 • Forstoppelse;
 • Svimmelhed som følge af for lavt blodtryk, især hvis man rejser sig hurtigt.

Mindre almindelig (hos mere end 1 ud af 1.000 behandlede personer, men mindre end 1 ud af 100 behandlede personer)

 • Søvnforstyrrelser;
 • Depression;
 • Langsomt eller uregelmæssig hjerterytme;
 • Forværring af hjertesvigt;
 • Patienter med astma eller som tidligere har haft vejrtrækningsproblemer kan opleve vejrtrækningsproblemer;
 • Muskelsvaghed, kramper og smerter i led.

I indlægssedlen finder du en oversigt over mindre almindelige bivirkninger. Rådfør dig med en læge, hvis du oplever stærke bivirkninger eller bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er bisoprololfumarat.

 • Hver tablet på 5 mg indeholder 5 mg bisoprololfumarat.
 • Hver tablet på 10 mg indeholder 10 mg bisoprololfumarat.

De øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og crospovidon.

 • Hver tablet på 5 mg indeholder også et gult farvestof (som indeholder laktose og gul jernoxid).
 • Hver tablet på 10 mg indeholder også et beige farvestof (som indeholder laktose og rød og gul jernoxid).

Fabrikanten af Bisoprololfumarat-tabletter er:

Niche Generics Ltd Unit 5
151 Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Irland

Dexcel Pharma GmbH Rontgenstr. 1
63755 Alzenau
Tyskland

Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21
A-1160 Wien
Østrig

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Bisoprololfumarat-tabletter 5 og 10 mg her.

Indlægssedler

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen