Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Januvia

 • Diabetesmedicijn
 • Bij diabetes type 2
 • Niet geschikt bij zwangerschap/borstvoeding

Over Januvia

Januvia is een diabetesmedicijn. De werkzame stof in Januvia is sitagliptine.

Artsen schrijven dit geneesmiddel voor bij diabetes type 2. Bij diabetes maakt de alvleesklier niet genoeg insuline aan of kan het lichaam de insuline niet goed verwerken. Daardoor wordt de bloedsuikerspiegel te hoog, en dat kan schade veroorzaken aan de bloedvaten, de zenuwen en de organen.

Januvia helpt de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil te brengen en vermindert de hoeveelheid suiker die door het lichaam wordt aangemaakt.

Gebruik

Gebruik dit medicijn altijd zoals een arts dat heeft uitgelegd.

Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Januvia met of zonder voedsel innemen. Uw arts kan dit geneesmiddel als enig middel voorschrijven of met bepaalde andere geneesmiddelen die het bloedsuikergehalte verlagen.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen onder 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol in combinatie met Januvia.

Als u Januvia combineert met een ander diabetesmedicijn kunnen er lage bloedsuikers optreden. U krijgt dan klachten als wazig zicht, trillen en een verminderde concentratie.

Autorijden met een te lage bloedsuiker kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat uw bloedsuiker stabiel is als u deelneemt aan het verkeer.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Januvia

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Neem direct contact o met een arts.

Bent u vergeten Januvia in te nemen? Doe dit alsnog zodra u hieraan denkt. Als het al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga door met het normale schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Januvia zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor sitagliptine of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er zijn bij patiënten die Januvia kregen, gevallen van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) gemeld (zie rubriek ‘Bijwerkingen’). Overleg met een arts als u last heeft (gehad) van:

 • Pancreatitis (alvleesklierontsteking), galstenen, alcoholisme of een zeer hoge concentratie triglyceriden. Deze aandoeningen kunnen de kans vergroten dat u pancreatitis krijgt of dit nogmaals krijgt;
 • Type 1-diabetes, diabetische ketoacidose of problemen met de nieren;
 • Een allergische reactie op Januvia.

Dit geneesmiddel zal waarschijnlijk geen laag bloedsuikergehalte veroorzaken, want het werkt niet als uw bloedsuikergehalte laag is. Maar als u Januvia gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) optreden. Het kan zijn dat uw arts de dosis van uw medicatie verlaagt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Januvia zijn onder andere:

 • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) (frequentie niet bekend). Pancreatitis kan een ernstige, mogelijk levensbedreigende medische aandoening zijn. Stop met het gebruik van Januvia en neem contact op met uw arts als u last krijgt van ernstige en aanhoudende buikpijn, met of zonder braken. Het kan zijn dat u pancreatitis heeft.
 • Ernstige allergische reactie (frequentie niet bekend), waaronder uitslag, netelroos en zwelling van het gezicht, de lippen, tong en keel waardoor ademen of slikken moeilijk kan zijn. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel als dit gebeurt en en bel direct uw arts. Uw arts kan een geneesmiddel voor de behandeling van de allergische reactie en een ander geneesmiddel voor de diabetes voorschrijven.

Sommige patiënten hebben bij toevoeging van sitagliptine aan metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten): laag bloedsuikergehalte, misselijkheid, winderigheid, braken.
 • Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten): buikpijn, diarree, verstopping, slaperigheid.

Sommige patiënten hebben last van de maag gekregen toen ze waren begonnen met een combinatie van sitagliptine en metformine.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine in combinatie met een sulfonylureumderivaat de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak: laag bloedsuikergehalte.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine in combinatie met een sulfonylureumderivaat en metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten): laag bloedsuikergehalte
 • Vaak: verstopping.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine en pioglitazon de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak: laag bloedsuikergehalte en winderigheid. Daarnaast hebben sommige patiënten bij gebruik van sitagliptine en pioglitazon zwelling van de voet gemeld.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine in combinatie met pioglitazon en metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak: laag bloedsuikergehalte, zwelling van de handen of benen.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine met insuline (met of zonder metformine) de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak: hoofdpijn, laag bloedsuikergehalte en griep
 • Soms: droge mond, verstopping.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van alleen sitagliptine in klinische studies of alleen sitagliptine en/of samen met andere diabetesgeneesmiddelen na het op de markt komen, de volgende bijwerkingen gekregen:

 • Vaak: laag bloedsuikergehalte, hoofdpijn, ontsteking van de bovenste luchtwegen, verstopte neus of loopneus en keelpijn, chronische gewrichtsaandoening (osteoartritis), pijn in arm of been.
 • Soms: duizeligheid, verstopping.
 • Frequentie niet bekend: nierproblemen (waarvoor soms dialyse nodig kan zijn); braken; gewrichtspijn, spierpijn, rugpijn, interstitiële longziekte.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

Januvia is verkrijgbaar in de sterktes 25 mg, 50 mg en 100 mg. De werkzame stof in dit middel is sitagliptine. Elke filmomhulde tablet (tablet) bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat, overeenkomend met 25 mg, 50 mg of 100 mg sitagliptine.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), calciumwaterstoffosfaat, watervrij (E341), natriumcroscarmellose (E468), magnesiumstearaat (E470b) en natriumstearylfumaraat.

De omhulling van de tablet bevat: poly(vinylalcohol), macrogol 3350, talk (E553b), titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172) en geel ijzeroxide (E172).

De fabrikanten van Januvia zijn:

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

Via Emilia, 21

27100 - Pavie

Italië

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Januvia 25mg, Januvia 50 mg en Januvia 100 mg hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 29-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven