Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Victoza

 • Diabetesmedicijn om te injecteren
 • Bij diabetes type 2
 • Verlaagt de bloedsuiker
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Victoza

Victoza is een diabetesmedicijn. Artsen schrijven dit geneesmiddel voor bij diabetes type 2. De werkzame stof liraglutide helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is. Ook vertraagt het de passage van voedsel door uw maag en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen. Dit geneesmiddel kan met of zonder andere diabetesmedicijnen gebruikt worden.

Gebruik

Victoza is een injectievloeistof. U injecteert het medicijn onder uw huid met behulp van een injectiepen, bijvoorbeeld aan de voorkant van de dijbenen, de buik of de bovenarm.

U kunt Victoza op ieder moment van de dag injecteren. Dat hoeft dus niet vlak voor het eten. Wel wordt aangeraden om het medicijn zoveel mogelijk op of rond een vast tijdstip te gebruiken.

Een arts of verpleegkundige legt u uit hoe de voorgevulde injectiepen gebruikt. In de bijsluiter staat ook uitgelegd hoe u de dosis instelt en de hoe u uzelf de injectie toedient.

Bewaar de ongeopende injectiepen in de koelkast (2°C - 8°C), maar niet in de buurt van het vriesvak.

Een geopende injectiepen bewaart u beneden de 30˚C of in de koelkast (2˚C - 8˚C, niet in de buurt van het vriesvak). De pen is na opening nog één maand te gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet als de oplossing niet helder en kleurloos of nagenoeg kleurloos is.

Dosering

De injectiepen bevat 18 mg liraglutide. U kunt zelf de dosis op de pen instellen. Deze dosis wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: De startdosis is 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week. Uw arts kan de dosis verhogen naar 1,2 mg eenmaal per dag. Als uw bloedsuikerspiegel dan nog niet voldoende wordt gereguleerd, kan uw arts u de dosis verhogen naar 1,8 mg eenmaal per dag.

Pas de dosis niet zelf aan, tenzij uw arts u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Autorijden/alcohol

Bij diabetes kunt u last krijgen van een lage bloedsuiker. Dat geeft klachten als duizeligheid, een slechte concentratie en wazig zicht. Stel autorijden uit zo lang u last heeft van deze symptomen.

Victoza heeft geen wisselwerking met alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Victoza

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u meer Victoza heeft gebruikt dan zou moeten. U kunt last krijgen van misselijkheid, braken, diarree of lage bloedsuiker (hypoglykemie).

Bent u een dosis Victoza vergeten? Injecteer het medicijn alsnog, mits u niet meer dan 12 uur te laat bent. Zijn er meer dan 12 uur verstreken, sla de gemiste dosis dan over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Victoza om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Victoza zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik Victoza niet als u overgevoelig bent voor liraglutide of voor een van de hulpstoffen in de injectievloeistof (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Gebruik dit geneesmiddel niet als u diabetes type 1 of diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes met een hoge bloedsuikerspiegel en toenemende moeite om te ademen) heeft. Victoza is geen insuline en mag daarom ook niet gebruikt worden als een vervanger van insuline.

Het gebruik van Victoza wordt niet aanbevolen als u gedialyseerd wordt, als u een ernstige leverziekte heeft of als u ernstig hartfalen heeft.

Dit geneesmiddel wordt ook niet aanbevolen als u een chronische darmontsteking (IBD) heeft of als u een ernstig maag- of darmprobleem heeft wat resulteert in een vertraagde maaglediging (gastroparese).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Victoza in de volgende situaties:

 • Als u een aandoening van de alvleesklier heeft (gehad);
 • Als u last krijgt van klachten die duiden op acute alvleesklierontsteking zoals aanhoudende, ernstige maagpijn;
 • Als u een schildklieraandoening heeft, zoals schildklierknobbeltjes en een vergroting van de schildklier;
 • Als u tijdens de behandeling last krijgt van uitdroging door veelvuldig overgeven en/of diarree.

Zwangerschap en borstvoeding

Victoza is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Overleg met een arts over een ander medicijn.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met Victoza. Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een sulfonylureumderivaat (zoals glimepiride of glibenclamide) of insuline. U kunt hypoglykemie (lage bloedsuiker) krijgen als u Victoza samen met deze middelen gebruikt. Uw arts kan de dosis van het sulfonylureumderivaat of de insuline verlagen;

 • Insuline. Uw arts vertelt u hoe u de dosis insuline kunt verlagen en zal u aanraden uw bloedsuiker vaker te controleren om hoge bloedsuiker en diabetische ketoacidose te voorkomen.

 • Warfarine en andere antistollingsmiddelen om in te nemen. Uw bloed moet misschien vaker gecontroleerd worden.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Dat geldt ook voor Victoza.

Ernstige bijwerkingen van Victoza zijn:

Vaak (bij minder dan 1 op 10 gebruikers):

 • Hypoglykemie (lage bloedsuiker). U merkt dit aan klachten als koud zweet, koele bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid, erg hongerig zijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, slaperigheid, een zwak, nerveus, angstig of verward gevoel, moeite hebben met concentreren, trillen. Uw arts vertelt u hoe u lage bloedsuiker moet behandelen. Een lage bloedsuiker ontstaat sneller als u ook een sulfonylureumderivaat of insuline gebruikt. Uw arts kan de dosis van deze geneesmiddelen verlagen voordat u start met Victoza.

Zelden (bij minder dan 1 op 1.000 gebruikers):

 • Een ernstige allergische reactie (anafylactische reactie) met symptomen als ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de keel en het gezicht, snelle hartslag. Zoek direct medische hulp als u hier last van krijgt;

 • Een ernstige vorm van darmverstopping met symptomen als maagpijn, opgeblazen gevoel, braken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers):

 • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Stop met het gebruik van Victoza en raadpleeg onmiddellijk een arts als last krijgt van ernstige en aanhoudende pijn in de buik (maaggebied) die kan uitstralen naar de rug, misselijkheid en braken.

Andere bijwerkingen van Victoza zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 gebruikers):

 • Misselijkheid en/of diarree. Dit verdwijnt meestal na enige tijd.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Braken.

Door bijwerkingen als braken en diarree kunt u last krijgen van uitdroging. Dit kunt u voorkomen door voldoende te drinken.

 • Hoofdpijn;
 • Spijsverteringsstoornis;
 • Ontstoken maag;
 • Gastro-oesofageale refluxziekte;
 • Buikklachten, waaronder buikpijn, obstipatie, winderigheid en een verminderde eetlust;
 • Bronchitis;
 • Verkoudheid;
 • Duizeligheid;
 • Verhoogde polsslag;
 • Vermoeidheid;
 • Kiespijn;
 • Pijn, blauwe plekken of huidirritatie op de injectieplaats;
 • Verhoogde waarden van alvleesklierenzymen.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen, ook als ze niet vermeld staan in de bijsluiter.

Samenstelling

De werkzame stof in Victoza is liraglutide. 1 ml oplossing voor injectie bevat 6 mg liraglutide. Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide.

De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol en water voor injecties.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 12-12-2022 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven