Directly go to the content
Ampicillin

Ampicillin

Ampicillin är ett betalaktam antibiotikum: ett läkemedel som dödar bakterier. Det verksamma ämnet Ampicillin åstadkommer att bakterien inte längre kan bygga upp en cellvägg. Som följd av detta kan bakterien inte längre mångfaldigas. Inflammationer i kroppen som förorsakas av bakterier, kan behandlas på så sätt. Ampicillin används alltsedan 1961 för att bota bakteriella infektioner.

Vad är Ampicillin?

Ampicillin är ett betalaktam antibiotikum: ett läkemedel som dödar bakterier. Det verksamma ämnet Ampicillin åstadkommer att bakterien inte längre kan bygga upp en cellvägg. Som följd av detta kan bakterien inte längre mångfaldigas. Inflammationer i kroppen som förorsakas av bakterier, kan behandlas på så sätt. Ampicillin används alltsedan 1961 för att bota bakteriella infektioner.

För vad används det?

Ampicillin hör till gruppen bredspektrumantibiotika: det bekämpar många sorters bakterier. Ampicillin föreskrivs vid diverse bakteriella infektioner, bl.a. vid urinvägsinfektioner (blåskatarr), inflammation i mellanörat, vissa former av hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektioner som sinusit (bihåleinflammation) och lunginflammation.

Hur använder du Ampicillin?

Kapslarna Ampicillin ska intas på fastande mage (en halv till en hel timme före måltiden). Svälj alltid kapseln i sin helhet med lite vätska. Om du glömt att inta Ampicillin, kan du göra det, om det inte nästan är tid för nästa dos. Inta aldrig en dubbel dos Ampicillin för att komma ifatt den glömda kapseln.

Dosering

Ampicillin kan fås i en förpackning på 28 kapslar à 250 eller 500 mg. Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den allmänna rekommenderade doseringen av Ampicillin som följer:

  • Vid blåskatarr: tre gånger om dagen 1 kapsel
  • Vid lunginflammation: fyra gånger om dagen 1 kapsel

Vid övriga åkommor kan läkaren föreskriva en annan dosering. Ampicillin är inte lämpligt för barn i denna styrka, om inte läkaren råder annorlunda.

Biverkningar

Ampicillin tolereras i regel bra, men kan i vissa fall förorsaka biverkningar, bl.a.:

  • Mag-tarmbesvär såsom illamående, rinnande diarré och magont
  • Muskel- och ledvärk
  • Obs.: Ampicillin kan påverka effekten av p-pillret, så att detta tillfälligt inte är något pålitligt preventivmedel. Använd eventuellt ett kompletterande antikonceptionsmedel under tiden du använder Ampicillin.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista över eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Använd Ampicillin uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller vill bli det, eller när du ammar. Detta läkemedel har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. När du använder Ampicillin kan du utan vidare delta i trafiken. Vid användning av Ampicillin gäller inga restriktioner vad beträffar föda eller konsumtion av alkohol.