Directly go to the content
Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C är ett antibiotikum. Det verksamma ämnet clindamycin dödar diverse bakteriesorter och parasiter genom att rubba deras proteinbalans. Härigenom läker infektionen och försvinner de tillhörande symptomen som feber och smärta. Dalacin C är bl.a. lämpligare för människor som är överkänsliga för penicillin. Dessutom verkar detta medel ofta bra vid infektioner som inte reagerar på andra antibiotika. Dalacin C kan bara beställas på recept.

Vad är Dalacin C?

Dalacin C är ett antibiotikum. Det verksamma ämnet clindamycin dödar diverse bakteriesorter och parasiter genom att rubba deras proteinbalans. Härigenom läker infektionen och försvinner de tillhörande symptomen som feber och smärta. Dalacin C är bl.a. lämpligare för människor som är överkänsliga för penicillin. Dessutom verkar detta medel ofta bra vid infektioner som inte reagerar på andra antibiotika. Dalacin C kan bara beställas på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Dalacin C vid bakteriella infektioner eller en smitta med vissa parasiter. Denna medicin används bl.a. vid:

 • Lunginflammation, bihåleinflammation, akut bronkit eller andra luftvägsinfektioner;
 • Hudinfektioner;
 • Ben- och ledinfektioner;
 • Bukhåleinflammationer;
 • Malaria;
 • Trichomonas;
 • Bakteriell vaginos.

Hur använder du Dalacin C?

Svälj kapseln Dalacin C i sin helhet med ett fullt glas vatten. Inta medicinen helst vid fasta tidpunkter, så att du inte så fort glömmer bort en dos. Dalacin C kan intas före, under eller efter måltiden. Det är viktigt att du fullföljer den föreskrivna kuren helt, även om du redan tidigare känner dig bättre. Slutar du för tidigt med antibiotikan, då kan infektionen komma tillbaka. Vid de flesta åkommor varar en antibiotikakur mellan 7 och 14 dagar. I bipacksedeln läser du mer om användningen av Dalacin C.

Dosering

Dalacin C kan fås i olika styrkor (150 mg och 300 mg). Läkaren avgör vilken styrka du ska använda och hur länge du ska inta medicinen. För de flesta infektionerna gäller följande dosering:

 • Vuxna: var sjätte timme 150 till 450 mg.

För barn ska läkaren anpassa doseringen. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Ibland kan en medicin förorsaka biverkningar. Vid användning av Dalacin C kan du bl.a. uppleva följande biverkningar:

 • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré). Överlägg med läkaren om du får besvär av häftig diarré;
 • Svampinfektioner av slemhinnorna (vagina, mun). Överlägg med läkaren om du får besvär av detta.;
 • Hudutslag, med eller utan klåda.

Mer information om de eventuella biverkningarna av Dalacin C finner du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Dalacin C är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för clindamycin eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Använder läkemedlet erytromycin (ett annat antibiotikum).

Överlägg med läkaren om användningen av detta läkemedel om du har en tarminfektion eller har haft det tidigare, om dina njurar och/eller lever inte funktionerar bra eller om du ofta har besvär av allergier. Använder du mediciner, uppge det då till läkaren: vissa läkemedel har en växelverkan med Dalacin C. Läkaren vet vilka mediciner det är fråga om.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du gravid eller vill du bli det, använd Dalacin C då uteslutande efter konsult med läkaren. Om du ammar, får du inte använda detta antibiotikum om inte läkaren råder annorlunda. Det finns för denna medicin inga varningar vad beträffar bilkörning och användning av alkohol.