Directly go to the content
Fucithalmic

Fucithalmic

Fucithalmic är ett antibiotikum för ögat. Denna ögongel innehåller fusidinsyra, ett ämne som dödar vissa bakterier. På så sätt kan ögoninflammationen läka och besvären försvinner. Om du göra en förfrågan på Fucithalmic, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Fucithalmic?

Fucithalmic är ett antibiotikum för ögat. Denna ögongel innehåller fusidinsyra, ett ämne som dödar vissa bakterier. På så sätt kan ögoninflammationen läka och besvären försvinner.

Om du göra en förfrågan på Fucithalmic, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Antibiotika för ögat används vid en ögoninflammation. Symptom som kan uppträda här är bland annat:

  • Rött öga;
  • Irritation eller klåda i ögat;
  • Varbildning i ögat, vilket kan göra att ögonlocken ibland klibbar igen.

Vid en ögoninflammation är mestadels bindhinnan angripen. Bindhinnan är slemhinnan som täcker ögonvitan och insidan av ögonlocken. Fucithalmic ser till att bakterierna i ögat dödas varigenom besvären minskar.

Hur används Fucithalmic?

Fucithalmic är en ögongel. Du kan applicera gelen i ögat genom att dra underögonlocket neråt och droppa 1 droppe gel i rännan som på så sätt uppstår. Se till att tuben inte kommer i kontakt med ögat. Tvätta händerna före och efter användning av medicinen. Fucithalmic är hållbar 1 månad efter öppning. Medicinen finns även tillgänglig i unit dose-förpackningar för engångsbruk. Fortsätt använda Fucithalmic tills två dagar efter besvären försvunnit. Slutar du för tidigt med medicinen, kan inflammationen komma tillbaka. Har besvären inte minskat efter ett par dagar, ta då kontakt med läkaren. Bär inte kontaktlinser under behandlingen med Fucithalmic: ögongelen innehåller ingredienser som kan skada kontaktlinserna.

Dosering

Den vanliga doseringen är:

  • Vuxna och barn: 1 droppe i det angripna ögat två till fyra gånger om dagen.

Lär bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Fucithalmic ögongel kan vanligtvis användas utan problem. Någon enstaka gång kan biverkningar uppträda, såsom:

  • Tillfälligt grumlig syn efter att gelen tillförts;
  • Irritation i eller runt ögat efter att gelen tillförts.

Dessa biverkningar är för det mesta förbigående. Kontakta läkaren om biverkningarna fortsätter eller vid svåra besvär. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Fucithalmic är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte medicinen om du:

  • Är överkänslig för fusidinsyra eller ett av de använda hjälpmedlen.

Detta läkemedel är endast lämpligt för behandling av en bakteriell ögoninflammation. Använd Fucithalmic inte vid ögonbesvär till följd av en mögel- eller virusinfektion. Använder du andra mediciner anmäl det då vid din beställning. Läkaren vet om du kan kombinera dessa med Fucithalmic.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan använda Fucithalmic i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Direkt efter du tagit ögongelen kan du få besvär av suddig syn. Tänk på det och delta i trafiken först när du ser tydligt igen. Det gäller inga varningar angående alkoholbruk.