Directly go to the content
Dalacin 2% kräm

Dalacin 2% kräm

Dalacin 2% kräm är en vaginalkräm med antibiotika. Dess aktiva ämne clindamycin dödar bakterierna som orsakar infektionen så att besvären snabbt försvinner. Denna medicin är receptbelagd.

Vad är Dalacin 2% kräm?

Dalacin 2% kräm är en vaginalkräm med antibiotika. Dess aktiva ämne clindamycin dödar bakterierna som orsakar infektionen så att besvären snabbt försvinner. Denna medicin är receptbelagd.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Dalacin 2% kräm vid bakteriell vaginos – en bakterieinfektion i vaginan. Denna åkomma orsakar följande besvär:

  • Klåda i och kring vaginan;
  • Mer vaginal utsöndring, ibland med stark lukt;
  • Röda blygdläppar och/eller vagina;
  • Smärta vid älskog.

Bakteriell vaginos är vanligt förekommande och uppstår när vaginans surhetsgrad störs så att vissa bakterier får överhanden. Detta kan exempelvis inträffa under svängningar i hormonbilden, osäkert samlag eller överflödigt bruk av tvål. Dalacin 2% kräm dödar bakterierna som orsakar infektionen så att besvären försvinner.

Hur använder du Dalacin 2% kräm?

Dalacin 2% kräm kommer med speciella engångspåstrykare med vilka krämen kan appliceras i vaginan. Ta medicinen innan läggdags om kvällen. Krämen försvinner då långsammare från vaginan och kan därmed verka natten lång. Läs i bipacksedeln om hur påstrykaren används för att få in krämen i vaginan. Fullfölj den ordinerade kuren för att vara säker på att alla bakterier dödats. Ha inget könsumgänge innan kuren avslutats och den bakteriella vaginosen botats.

OBS: Dalacin 2% kräm kan skada materialet kondomer och pessarer är gjorda av. Använd inte dessa preventivmedel inom 72 timmar efter att krämen använts. Under behandlingens gång bör heller inte vaginalduschar, tamponger eller andra produkter användas i vaginan.

Dosering

Den gängse doseringen är följande:

  • Applicera 1 krämdos i vaginan med påstrykaren en gång om dan under ordinerad period.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän alla inte drabbas kan biverkningar uppstå under behandling med Dalacin 2% kräm, bland andra:

  • Irritation i vaginan (klåda, brännande känsla);
  • Huvudvärk (sällsynt);
  • Bukbesvär (sällsynt).

Rådfråga läkare vid svåra problem med biverkningar. Det står mer att läsa om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Dalacin 2% kräm är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot clindamycin, andra lincomycinantibiotikum eller något förekommande hjälpämne.

Läkaren känner till vilka andra mediciner som kan kombineras med Dalacin 2% kräm.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Dalacin 2% kräm är inte rekommendabelt under en graviditets första kvartal. Rådfråga läkare om du vill ta denna medicin ifall du är gravid eller ammar. Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.