Atrovent

Atrovent

Atrovent är en inhaleringsmedicin som vidgar luftvägarna och hjälper vid andnöd. Det verksamma ämnet är ipratropium, en medicin som hör till gruppen antikolinerga ämnen. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Atrovent Aerosol Inhalator 20 mcg + Konsultation + Serviceavgift

Vad är Atrovent?


Atrovent är en inhaleringsmedicin som vidgar luftvägarna och hjälper vid andnöd. Det verksamma ämnet är ipratropium, en medicin som hör till gruppen antikolinerga ämnen. Denna medicinering avspänner musklerna i och runt luftvägarna och förhindrar att det bildas för mycket slem i lungorna. Patienten kan på så sätt andas lättare.

 

 

För vad används det?


Atrovent föreskrivs vid allvarliga former av astma och vid COPD: kroniskt obstruktiva lungsjukdomar där det är tal om hosta och andnöd. Denna medicin upphäver kramper i luftvägarna och minskar bildningen av slem i lungorna. Härigenom kan anfall av andnöd upphävas eller förhindras.

 

 

 

 

Hur använder du Atrovent?


Atrovent kan fås som inhaleringsvätska i engångsförpackningar (unit dose). Denna produkt avses att användas i en nebulisator och kan tillämpas både utspädd och outspädd. I bipacksedeln läser du hur du ska använda en Atrovent unit dose. Detta läkemedel verkar inom femton minuter. Effekten varar tre till åtta timmar. Använd varje gång en ny endosförpackning i nebulisatorn. Släng den överblivna vätskan: den innehåller inte något konserveringsmedel och kan därigenom snabbt innehålla bakterier. Se till att du inte får Atrovent inhaleringsvätska i ögonen. Skulle detta ändå hända, skölj då ögat ordentligt med vatten. Upphör inte utan vidare med att använda denna medicin. Dina besvär kan då komma tillbaka. Överlägg med läkaren om du vill sluta använda detta medel.

 

 

 

 

Dosering


Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

 

 

 

  • Vuxna och barn från 12 år: tre till fyra gånger om dagen 1 engångsdos à 500 mikrogram (2 ml) i nebulisatorn.


För barn mellan 6 och 12 jaar, och vid akuta anfall ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Håll dig till den rekommenderade doseringen.

 

 

 

Biverkningar


Atrovent kan ibland förorsaka biverkningar, fastän dessa inte uppträder så ofta. De biverkningar som har uppgivits om detta läkemedel, är bl.a.:

 

 

 

  • Huvudvärk
  • Yrsel, suddig syn
  • Hudutslag till följd av överkänslighet
  • Torr mun
  • irritation i luftvägarna (hosta, retning i halsen), influensaliknande symptom
  • Förhöjt ögontryck (glaukom)


Rådfråga bipacksedeln om övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

 

 

 

Graviditet/bilkörning/alkohol


Överlägg med läkaren om användningen av Atrovent om du är gravid eller ammar.

Atrovent kan ibland förorsaka ysrsel eller suddig syn. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta.

Det finns inga restriktioner vid konsumtion av alkohol i kombination med denna medicin.