Irbesartan

Irbesartan

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Irbesartan är en angiotensin-II-hämmare som sänker blodkärlens muskelspänning så att blodtrycket sjunker. På internet kan Irbesartan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Det nödvändiga receptet fås under en internetkonsultering med en oberoende läkare. Mer Information

Lägsta pris
382,95 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Irbesartan?

Irbesartan är en angiotensin-II-hämmare som sänker blodkärlens muskelspänning så att blodtrycket sjunker. På internet kan Irbesartan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Det nödvändiga receptet fås under en internetkonsultering med en oberoende läkare.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Irbesartan vid högt blodtryck. Denna åkomma har oftast inga märkbara besvär, men kan orsaka blodkärlen mycket skada, vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Irbesartan sänker blodtrycket så att ådrorna kommer till skada mindre snabbt. Detta läkemedel ordineras även för att förebygga (ytterligare) njursvikt hos patienter med diabetes och blodtryck.

Hur tar man Irbesartan?

Ta tabletten med eller utan föda. Svälj tabletten hel med lite vatten. Försök ta Irbesartan vid en fast tidspunkt dagligen. Det kan dröja några veckor innan detta läkemedel ger full effekt. Fortsätt ändå ta tabletten, men rådfråga läkare ifall blodtrycket inte sjunkit efter flera veckor.

Dosering

På internet finns Irbesartan tillgängligt i olika styrkor hos de anknutna apoteken. Läkaren vet vilken variant som passar besvären bäst. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vid högt blodtryck: 150 mg en gång om dan. Läkaren kan om nödvändigt höja doseringen till högst 300 mg om dan.
 • Vid diabetes med högt blodtryck och njursvikt: 300 mg en gång om dan.
Irbesartan är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland förorsakar detta läkemedel biverkningar. Det kan handla om biverkningar såsom:

 • Yrsel/trötthet;
 • Bukbesvär (illamående, kräkning, diarré);
 • Ökade hjärtslag;
 • Hosta;
 • Sexuella dysfunktioner (erektionsproblem);
 • Kalla händer och fötter.
Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar, eller av besvär som inte omnämns i bipacksedeln, bör kontakta läkare eller apotekare.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Irbesartan lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot irbesartan eller nåt annat av tablettens hjälpämnen;
 • Graviditet på över 3 månader;
 • Behandling med medicin baserad på aliskiren (vid diabetes eller njurfunktionsstörning).
Den som lider av andra åkommor (exempelvis hjärt- eller njurbesvär) eller tar andra mediciner bör rådfråga läkare om Irbesartan då det kan hända att andra läkemedel lämpar sig bättre. I bipacksedeln finns vidare information om detta.

Graviditet och amning/ trafiklämplighet / alkohol

Gravida eller ammande kvinnor avråds från att ta Irbesartan och bör rådfråga läkare om annan medicin.

Detta läkemedel kan orsaka besvär såsom yrsel eller trötthet, vilket kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan förstärka biverkningar. Drick måttligt med alkohol under behandling med Irbesartan, eller inte alls.

Reviews (0)

Produktrecension - Irbesartan

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning