Aldara

Aldara är ett läkemedel mot genitala vårtor och andra hudåkommor. Det verksamma ämnet imiquimod hjälper immunsystemet i kroppen att motarbeta tillväxten av oönskade hudceller. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad är Aldara?

Aldara är ett läkemedel mot genitala vårtor och andra hudåkommor. Det verksamma ämnet imiquimod hjälper immunsystemet i kroppen att motarbeta tillväxten av oönskade hudceller. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Aldara för behandling av genitala vårtor, en sexuellt överförbar åkomma kännetecknad av vårtor som växer på och runt könsorganen och analöppningen. Genitala vårtor förorsakas av humant papillomavirus (HPV) och är smittosamma. Aldara bromsar produktionen av vissa hudceller, varigenom vårtorna snabbare försvinner. Aldara förskrivs ibland även för andra hudåkommor, däribland aktiniska keratoser (hudskada förorsakad av övermåttligt solljus, igenkännlig genom små, råa bruna fläckar, för det mesta i ansiktet eller på handens ovansida) och en viss form av hudcancer (basalcellkarcinom).

Hur använder man Aldara?

Tvätta händerna och smörj in krämen i ett tunt lager på den rena, torra huden. Behandla endast de angripna fläckarna och undvik den friska hyn. Se till att krämen inte kommer i ögonen, munnen eller näsan och smörj inte in krämen på en skadad hy. Tvätta händerna igen efter insmörjningen. Låt krämen verka i 6 till 10 minuter. Tvätta inte huden under tiden. Tvätta huden med en mild tvål och ljummet vatten efter inverkningstidens slut. Aldara kräm är förpackad i dospåsar för engångsbruk. Släng påsen direkt efter användning, även om det finns lite kräm kvar. OBS!: ingredienserna i Aldara kan skada kondomer och pessarer. Avlägsna krämen innan du har könsumgänge med användning av en av dessa preventivmedel.

Dosering

Om inte läkaren avgör annorlunda, är de vanliga riktlinjerna för doseringen av genitala vårtor som följer:

  • Vuxna: Smörj in lite kräm på vårtorna tre gånger i veckan varannan dag (till exempel måndag, onsdag och fredag). Använd Aldara tills vårtorna försvunnit, men inte längre än 16 veckor i streck.

För behandling av andra hudåkommor gäller en avvikande dosering. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Under behandlingen med Aldara kan det ibland uppstå biverkningar, såsom:

  • Klåda eller en brännande känsla på de behandlade fläckarna efter du smörjt in krämen;
  • Rodnad, fjällning eller svullnader på huden;
  • Sår eller sårskorpor på de behandlade fläckarna;
  • Ljusa fläckar på huden, ibland bestående.

Har du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, rådgör en läkare. En fullständig översikt över eventuella biverkningar finns i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Aldara är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för imiquimod eller ett av de andra hjälpämnena.

Rådgör med läkare om användningen av detta läkemedel om du lider av en störning i immunsystemet. Ytterligare information om kontraindikationer och andra varningar finns i bipacksedeln.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Aldara endast efter råd av läkare om du är gravid eller ammar. Det finns ingen varning vad beträffar deltagande i trafiken eller användning av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen