Bricanyl

Bricanyl

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Det verksamma ämnet i Bricanyl är terbutalin. Detta läkemedel öppnar luftvägarna, så att andhämtningen underlättas. Bricanyl finns att få som inhalator, sirap, tabletter och respules (vätska för en nebulisator). Mer Information

Lägsta pris
451,94 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Bricanyl?

Det verksamma ämnet i Bricanyl är terbutalin. Detta läkemedel öppnar luftvägarna, så att andhämtningen underlättas. Bricanyl finns att få som inhalator, sirap, tabletter och respules (vätska för en nebulisator). För alla varianterna av denna medicin krävs ett läkarrecept.

För vad används medicinen?

Bricanyl används vid astma och COPD (kronisk obstruktiv lungsjukdom). De besvär som hör till dessa åkommor är (anfall av) andnöd, andfåddhet och hosta. Dessa symptom förorsakas av muskelkramp i luftvägarna som reaktion på vissa retningar, såsom kall luft, rök, ansträngning eller vissa ämnen som man är allergisk för. Bricanyl upphäver krampen i luftvägarna, så att besvären avtar. Inom några minuter märker du förbättring. Effekten av denna medicin varar ungefär sex timmar.

Hur använder du Bricanyl?

Bricanyl finns att få i olika varianter. Sirapen och tabletterna kan du svälja med eller utan föda. Inhalatorn och respules fungerar genom inhalering. Arbetar du med en inhalator, då inandas det verksamma ämnet som pulver via en Turbuhaler. Respules innehåller en vätska som finfördelas i mycket små droppar. Dessa droppar inandas du via ett munstycke. I bipacksedeln till denna produkt läser du precis hur du ska använda Bricanyl.

Dosering

Läkaren avgör hur ofta du ska använda Bricanyl. De gångbara riktlinjerna för dosering för vuxna är som följer:

 • Bricanyl sirap (1,5 mg/5 ml) och tabletter (5 mg): två till tre gånger dagligen 1 tablett eller 1 dos sirap;
 • Bricanyl Turbuhaler (500 mcg): 1 inhalering per gång, upprepa om nödvändigt var 6e timme. Skölj munnen efter inhalering;
 • Bricanyl respules (5 mg/2 ml): per gång innehållet av 1 tub att finfördelas i mycket små droppar med hjälp av en nebulisator. Upprepa om så är nödvändigt.
För barn kan en anpassad dosering gälla. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Bricanyl kan ibland förorsaka biverkningar. Besvär som då kan uppträda är bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Darrande händer;
 • Hjärtklappningar.
De flesta besvären försvinner efter en tid när kroppen har vant sig vid medicinerna. Har du mycket besvär av biverkningar, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Bricanyl är inte en lämplig medicin för var och en. Använd inte denna luftvägsutvidgare om du:

 • Är överkänslig för terbutalin eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen;
 • Lider av ett visst hjärtfel (läkaren vet vilken avvikelse det gäller).
Överlägg med läkaren om användningen av detta läkemedel om du har hälsoproblem, såsom diabetes, epilepsi eller fel på sköldkörteln. Tala om för läkaren vilka mediciner du också använder: vissa läkemedel har en växelverkan med Bricanyl.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Bricanyl uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar.

I princip har detta läkemedel inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Ge dig dock inte ut i trafiken om du inte mår bra.

För denna medicin gäller ingen varning vad beträffar användning av alkohol.

Reviews (0)

Produktrecension - Bricanyl

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning