Flixotide (Flutide)

Flixotide (Flutide)

Flixotide (Flutide) skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne fluticason tillhör medicingruppen kortokosteroider, även kallade binjurebarkhormon. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Flixotide (Flutide) Diskus 50 mcg + Konsultation + Serviceavgift

473,02 SEK

Flixotide (Flutide) Evohaler 50 mcg + Konsultation + Serviceavgift

473,02 SEK

Flixotide (Flutide) Diskus 100 mcg + Konsultation + Serviceavgift

516,21 SEK

Flixotide (Flutide) Evohaler 125 mcg + Konsultation + Serviceavgift

802,08 SEK

Flixotide (Flutide) Diskus 250 mcg + Konsultation + Serviceavgift

802,08 SEK

Flixotide (Flutide) Evohaler 250 mcg + Konsultation + Serviceavgift

1.151,71 SEK

Flixotide (Flutide) Diskus 500 mcg + Konsultation + Serviceavgift

1.151,71 SEK
Patientinformation

Vad är Flixotide (Flutide)?

Flixotide (Flutide) skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne fluticason tillhör medicingruppen kortokosteroider, även kallade binjurebarkhormon. Denna medicin stävjar överkänslighetsreaktioner i luftvägarna och är antiinflammatorisk. Flixotide (Flutide) sugs in antingen med den bifogade inhalatorn (Evohalern) eller en diskus. Denna medicin kan enbart beställas med läkarrecept.

Vad tas medicinen mot?

Flixotide (Flutide) gör så att luftvägarna reagerar lindrigare på retningar såsom rök, husdjurspäls, kalluft eller fysisk ansträngning. Detta förebygger andnöd. Läkare ordinerar detta luftvägsskydd vid astma, kol (kroniska, obstruktiva lungsjukdomar) och andra luftvägsbesvär. Flixotide (Flutide) är endast förebyggande och hjälper inte vid akut andnöd. För det behöver du luftvägsvidgande inandningsmedicin.

Hur tas Flixotide (Flutide)?

Flixotide (Flutide) levereras som inandningssprej eller inandningspulver. Sprejen tas med den bifogade Evohalern - en inhalator som sprejar in en dos Flixotide (Flutide) när du andas in. Inandningspulvret tar du med hjälp av en diskus - en apparat som avger en pulverdos som du därpå inandas. Håll andan under några sekunder efter insuget för att förhindra att det aktiva ämnet blir utandat direkt. Läs om hur Evohalern och diskusen används i bipacksedeln. Skölj munnen efter att du tagit Flixotide (Flutide) för att undvika biverkningar i munhålan. Tar du även luftvägsvidgare bör du andas in den medicinen innan du tar Flixotide (Flutide). Luftvägsvidgaren öppnar upp luftvägarna så att Flixotide (Flutide) når lungorna lättare.

Dosering

Flixotide (Flutide) finns i styrkorna 50, 100, 125, 250 och 500 mikrogram. Läkare vet vilken variant som passar dej bäst. Ordinerar läkare inte annat är den sedvanliga Flixotide (Flutide)-doseringen:

  • Vuxna och barn: Inandas den ordinerade dosen två gånger dagligen.

Flixotide (Flutide) på 250 och 500 mikrogram är olämpligt för barn. Avvik inte från den ordinerade doseringen, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar, såsom:

  • Svampinfektion i mun eller svalg;
  • Ömmande tunga eller svidande hals;
  • Heshet;
  • Äcklig smak i munnen.

Skölj munnen eller borsta tänderna efter intag för att få bort eventuella medicinrester, för att biverkningar inte ska uppstå. Du kan läsa mer om biverkningarna i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Flixotide (Flutide) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig mot fluticason eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av tuberkulos;
  • Har en virusinfektion.

Rådfråga läkare om ifall Flixotide (Flutide) är lämpligt för dig om du lider av andra hälsoproblem. Flixotide (Flutide) har växelverkan med andra mediciner, bland andra vissa svampbekämpningsmedel. Ange vid beställning vilka läkemedel du tar så att läkaren kan räkna med dessa.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Ta endast Flixotide (Flutide) om läkare ordinerat detta ifall du är gravid eller ammar. Denna medicin har inga varningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.