Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Elocon

Elocon är en medicin att användas på huden. Det verksamma ämnet mometason är ett kraftigt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Elocon hämmar inflammationer i huden och minskar tillhörande symptom som fjällning, klåda, smärta, röd hud och svullnad. Elocon är ett receptbelagt läkemedel.

Vad är Elocon?

Elocon är en medicin att användas på huden. Det verksamma ämnet mometason är ett kraftigt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Elocon hämmar inflammationer i huden och minskar tillhörande symptom som fjällning, klåda, smärta, röd hud och svullnad. Elocon är ett receptbelagt läkemedel.

För vad används medicinen?

Elocon används vid behandlingen av diverse hudåkommor, såsom:

  • Eksem (rött, kliande hudutslag);
  • Psoriasis (en åkomma med röda, uppsvällda och fjällande fläckar);
  • Lupus Erythematosus (en auto-immunsjukdom med röda fläckar på huden).

Elocon svarar för att inflammationstecken (såsom klåda, röd hud, fjällning) minskar. Huden blir därigenom åter mjuk och slät.

Hur använder du Elocon?

Elocon kan fås som kräm och salva. Lägg inte på produkten för tjockt på huden. Detta ökar risken för biverkningar. Tvätta händerna direkt efter användningen av Elocon och se till att produkten inte kommer i ögonen eller i slemhinnorna. Den insmorda huden får inte bli våt under minimalt en halvtimme för att förebygga att medicinen sköljs av.

Använd inte Elocon under en längre tid utan uppehåll. Märker du inte någon förbättring efter ett par veckor, rådgör då med läkaren. Har du hjälp av Elocon, använd då medicinen helst med avbrott då och då så snart som besvären minskar. Du kan då t.ex. använda salva, kräm eller lotion tre dagar i veckan.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Elocon som följer:

  • Vuxna och barn: smörj tunt in de angripna ställena en gång om dagen. Använd inte mer än 30 till 60 gram salva eller kräm per vecka.

Läkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta läkemedel. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Elocon tolereras i regel bra, men kan ibland ge biverkningar, såsom:

  • Huden kan bli tunnare på de ställen där medicinen har lagts på;
  • Streckformiga ärr (striae) på den behandlade huden;
  • Överkänslighetsreaktioner;
  • Minskad effekt av binjurebarken (vid långvarig användning).

Risken för biverkningar ökar om den behandlade huden täcks, t.ex. med plåster, blöjor eller förband. Rådfråga läkaren om du har mycket besvär av biverkningar. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Elocon är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för mometason eller ett av de använda hjälpämnena.

Använd inte detta läkemedel vid hudåkommor som förorsakats av en viral infektion (t.ex. ett munsår eller vattkoppor), en bakteriell infektion (såsom akne, impetigo), en svampinfektion, rosacea eller öppna sår. Använder du även andra mediciner på huden? Rådgör då med läkaren om du kan kombinera dessa med Elocon.

Graviditet / körförmåga / alkohol

Är du gravid eller ammar du, använd då Elocon uteslutande på rekommendation av läkaren.

Det finns inga varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller användning av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen